Εάν δεν ανιχνεύεται ένας γραμμικός κώδικας

Οι περιοχές γραμμικού κώδικα επισημαίνουν τους γραμμικούς κώδικες που περιέχονται σε ένα έγγραφο. Εάν το έγγραφό σας περιέχει ένα γραμμικό κώδικα τον οποίο θα θέλατε να αποδώσετε ως ακολουθία γραμμάτων και ψηφίων παρά ως εικόνα, επιλέξτε το γραμμικό κώδικα και αλλάξτε τον τύπο περιοχής σε Γραμμικός κώδικας.

Σημείωση: Από προεπιλογή, η αναγνώριση γραμμικού κώδικα είναι απενεργοποιημένη. Για να ενεργοποιήσετε την αναγνώριση γραμμικού κώδικα, επιλέξτε Εργαλεία > Επιλογές…, κάντε κλικ στην καρτέλα Ανάγνωση και μετά επιλέξτε το στοιχείο Αναζήτηση γραμμικών κωδίκων.

Για να σχεδιάσετε μια περιοχή γραμμικού κώδικα και να την αναγνωρίσετε:

 1. Κρατήστε πατημένα τα πλήκτρα Ctrl+Shift+Alt και χρησιμοποιήστε το ποντίκι για να επιλέξτε ένα γραμμικό κώδικα στο παράθυρο Εικόνα ή στο παράθυρο Εστίαση.
 2. Εκτελέστε τη διαδικασία οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων.

Υποστηριζόμενοι τύποι γραμμικού κώδικα:

 • Code 3 of 9
 • Έλεγχος Code 3 of 9
 • Code 3 of 9 χωρίς αστερίσκο
 • Codabar
 • Code 93
 • Code 128
 • EAN 8
 • EAN 13
 • IATA 2 of 5
 • Interleaved 2 of 5
 • Έλεγχος Interleaved 2 of 5
 • Matrix 2 από 5
 • Postnet
 • Industrial 2 of 5
 • UCC-128
 • UPC-A
 • UPC-E
 • PDF417
 • Κωδικός Aztec
 • Πίνακας δεδομένων
 • Κώδικας QR
 • Κωδικός ενημερωμένης έκδοσης κώδικα

Σημείωση: Ο προεπιλεγμένος τύπος γραμμικού κώδικα είναι Αυτόματη ανίχνευση, γεγονός που σημαίνει ότι οι τύποι γραμμικού κώδικα εντοπίζονται αυτόματα. Ωστόσο, δεν μπορούν να ανιχνεύονται αυτόματα όλοι οι γραμμικοί κώδικες και ορισμένες φορές ενδέχεται να χρειαστεί να επιλέξετε τον κατάλληλο τύπο χειροκίνητα στο παράθυρο Ιδιότητες περιοχής.

Το ABBYY FineReader μπορεί να ανιχνεύει αυτόματα τους παρακάτω τύπους γραμμικού κώδικα: Code 3 of 9, Code 93, Code 128, EAN 8, EAN 13, Postnet, UCC-128, UPC-E, PDF417, UPC-A και κώδικας QR.

14.01.2020 17:26:18

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.