Εργασίες για άλλες μορφές

Χρησιμοποιήστε την καρτέλα Άλλες ρυθμίσεις στο παράθυρο Εργασία για να προσπελάσετε άλλες ενσωματωμένες αυτοματοποιημένες εργασίες.

 1. Στην αναπτυσσόμενη λίστα Γλώσσα εγγράφου στην επάνω πλευρά του παραθύρου, επιλέξτε τις γλώσσες του εγγράφου σας.
 2. Από την αναπτυσσόμενη λίστα Λειτουργία χρώματος, επιλέξτε χρώμα γεμίσματος ή ασπρόμαυρο.

Σημαντικό! Από τη στιγμή που το έγγραφο έχει μετατραπεί σε ασπρόμαυρο, δεν θα είστε σε θέση να αποκαταστήσετε τα χρώματα.

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί της εργασίας που χρειάζεστε
  • Σάρωση σε HTML Σαρώνει ένα έντυπο έγγραφο και το μετατρέπει σε μορφή HTML
  • Εικόνα ή αρχείο PDF ως αρχείο HTML Μετατρέπει έγγραφα PDF ή αρχεία εικόνας σε μορφή HTML
  • Σάρωση στο EPUB Σαρώνει ένα έντυπο έγγραφο και το μετατρέπει σε μορφή EPUB
  • Εικόνα ή αρχείο PDF ως αρχείο EPUB Μετατρέπει έγγραφα PDF ή αρχεία εικόνας σε μορφή EPUB
  • Σάρωση ως αρχείο άλλης μορφής Σαρώνει οποιοδήποτε έντυπο έγγραφο και το μετατρέπει σε μορφή της επιλογής σας
  • Εικόνα ή αρχείο PDF ως αρχείο άλλης μορφής Μετατρέπει έγγραφα PDF ή αρχεία εικόνας σε μορφή της επιλογής σας

Το αποτέλεσμα είναι η δημιουργία ενός νέου εγγράφου ABBYY FineReader που περιέχει το κείμενο του πρωτότυπου εγγράφου σας.

Σημαντικό! Όταν ξεκινάτε μια ενσωματωμένη εργασία, χρησιμοποιούνται οι τρέχουσες ενεργοποιημένες επιλογές του προγράμματος. Εάν αποφασίσετε να αλλάξετε οποιαδήποτε από τις επιλογές, θα πρέπει να επανεκκινήσετε την εργασία.

14.01.2020 17:26:18

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.