Ομαδική εργασία σε τοπικό δίκτυο

Το ABBYY FineReader παρέχει εργαλεία και δυνατότητες για την επεξεργασία εγγράφων μαζί με άλλους χρήστες σε ένα δίκτυο. Πολλοί χρήστες μπορούν να μοιράζονται τις ίδιες γλώσσες χρήστη και τα λεξικά αυτών των γλωσσών.

Για να παρέχετε τη δυνατότητα χρήσης λεξικών χρήστη και γλωσσών σε πολλούς χρήστες:

 1. Δημιουργήστε ή ανοίξτε ένα έγγραφο ABBYY FineReader και επιλέξτε τις επιθυμητές ρυθμίσεις σάρωσης και οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων για το συγκεκριμένο έγγραφο.
 2. Καθορίστε ένα φάκελο όπου θα αποθηκεύονται τα λεξικά χρήστη. Αυτός ο φάκελος θα πρέπει να είναι προσβάσιμος σε όλους τους χρήστες του δικτύου.

Σημείωση: Από προεπιλογή, τα λεξικά χρήστη αποθηκεύονται στο φάκελο %Userprofile%\AppData\Roaming\ABBYY\FineReader\12.00\UserDictionaries.

Εάν το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας είναι Windows XP, η προεπιλεγμένη διαδρομή είναι %Userprofile%\Application Data\ABBYY\FineReader\12.00\UserDictionaries.

Για να καθορίσετε το φάκελο:

 1. Στο μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στις Επιλογές… για να ανοίξετε το πλαίσιο διαλόγου Επιλογές, κάντε κλικ στην καρτέλα Για προχωρημένους και μετά στο κουμπί Λεξικά χρήστη….
 2. Στο πλαίσιο διαλόγου που ανοίγει, κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση… και επιλέξτε το φάκελο.
 3. Αποθηκεύστε τα πρότυπα και τις γλώσσες χρήστη σε ένα αρχείο *.fbt.
  1. Στο μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στις Επιλογές… και μετά στην καρτέλα Ανάγνωση του πλαισίου διαλόγου Επιλογές.
  2. Στο στοιχείο Πρότυπα και γλώσσες χρήστη, κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση σε αρχείο….
  3. Στο πλαίσιο διαλόγου Επιλογές αποθήκευσης, ορίστε ένα όνομα για το αρχείο *.fbt και ένα φάκελο στον οποίο θα αποθηκευτεί το αρχείο. Αυτός ο φάκελος θα πρέπει να είναι προσβάσιμος σε όλους τους χρήστες του δικτύου.
 4. Κι άλλοι χρήστες μπορούν τώρα να έχουν πρόσβαση στις γλώσσες και τα λεξικά χρήστη. Για το σκοπό αυτό πρέπει να φορτώσουν το αρχείο *.fbt που έχετε δημιουργήσει στο βήμα 3 και να ορίσουν τη διαδρομή προς το φάκελο με τα προσαρμοσμένα λεξικά που δημιουργήσατε στο βήμα 2.

Σημαντικό! Για να είναι δυνατή η πρόσβαση σε λεξικά, πρότυπα και γλώσσες χρήστη, οι χρήστες θα πρέπει να διαθέτουν δικαιώματα ανάγνωσης και εγγραφής για τους φάκελους αποθήκευσης.

Για να προβάλετε τη λίστα των διαθέσιμων γλωσσών χρήστη, ανοίξτε το πλαίσιο διαλόγου Επεξεργαστής γλώσσας κάνοντας κλικ στην επιλογή Επεξεργαστής γλώσσας… του μενού Εργαλεία. Οι γλώσσες αναφέρονται στην επιλογή Γλώσσες χρήστη.

Όταν μια γλώσσα χρήστη χρησιμοποιείται από πολλούς χρήστες, είναι διαθέσιμη "μόνο για ανάγνωση" και οι χρήστες δεν έχουν τη δυνατότητα να αλλάξουν τις ιδιότητές της. Ωστόσο, παρέχεται η δυνατότητα προσθήκης και διαγραφής λέξεων από ένα λεξικό χρήστη.

Όταν ένας χρήστης επεξεργάζεται ένα λεξικό, τότε το λεξικό αυτό είναι διαθέσιμο "μόνο για ανάγνωση" στους άλλους χρήστες, δηλαδή, οι χρήστες μπορούν να το χρησιμοποιούν για να εκτελέσουν οπτική αναγνώριση χαρακτήρων και ορθογραφικό έλεγχο, αλλά δεν μπορούν να προσθέσουν ή να αφαιρέσουν λέξεις.

Οι αλλαγές που κάνει ένας χρήστης σε ένα λεξικό χρήστη θα είναι διαθέσιμες σε όλους τους χρήστες που έχουν επιλέξει το φάκελο όπου είναι αποθηκευμένο το συγκεκριμένο λεξικό. Για να εφαρμοστούν οι αλλαγές, οι χρήστες θα πρέπει να επανεκκινήσουν το ABBYY FineReader.

14.01.2020 17:26:18

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.