Αλλαγή της γλώσσας του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Η γλώσσα του περιβάλλοντος εργασίας επιλέγεται κατά την εγκατάσταση του ABBYY FineReader. Αυτή η γλώσσα χρησιμοποιείται για όλα τα μηνύματα, τα πλαίσια διαλόγου, τα κουμπιά και τα στοιχεία μενού. Για να αλλάξετε τη γλώσσα του περιβάλλοντος εργασίας, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.

  1. Στο μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές… και μετά στην καρτέλα Για προχωρημένους.
  2. Επιλέξτε μια γλώσσα από την αναπτυσσόμενη λίστα Γλώσσα διασύνδεσης και κάντε κλικ στο κουμπί OK.
  3. Επανεκκινήστε το ABBYY FineReader.

1/14/2020 5:26:18 PM

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.