Προσαρμογή του ABBYY FineReader

Το φιλικό προς το χρήστη, εύχρηστο και διαισθητικό περιβάλλον εργασίας του ABBYY FineReader επιτρέπει την εύκολη χρήση του προγράμματος, χωρίς να απαιτείται πρόσθετη εκπαίδευση. Για την πλήρη εκμάθηση των κύριων λειτουργιών από τους νέους χρήστες απαιτείται ελάχιστος χρόνος.

Το περιβάλλον εργασίας του προγράμματος προσαρμόζεται εύκολα.

Οι χρήστες μπορούν:

και πολλά άλλα.

Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις ενότητες

14.01.2020 17:26:18

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.