Ενοποίηση με άλλες εφαρμογές

Το ABBYY FineReader 12 υποστηρίζει την ενοποίηση με εφαρμογές του Microsoft Office και της Εξερεύνησης των Windows. Έτσι σας παρέχεται η δυνατότητα να αναγνωρίζετε έγγραφα όταν χρησιμοποιείτε τις εφαρμογές Microsoft Outlook, Microsoft Word, Microsoft Excel και Εξερεύνηση των Windows.

Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να αναγνωρίσετε ένα έγγραφο όταν χρησιμοποιείτε το Microsoft Word ή το Microsoft Excel.

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί στην καρτέλα ABBYY FineReader 12.
 2. Στο πλαίσιο διαλόγου που ανοίγει, επιλέξτε τα ακόλουθα:
  • Την πηγή της εικόνας (σαρωτής ή αρχείο)
  • Τις γλώσσες του εγγράφου
  • Τις επιλογές αποθήκευσης
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη.

Το ABBYY FineReader 12 ανοίγει και το αναγνωρισμένο κείμενο στέλνεται στην εφαρμογή του Microsoft Office.

Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να αναγνωρίσετε ένα έγγραφο όταν χρησιμοποιείτε το Microsoft Outlook:

 1. Ανοίξτε το Microsoft Outlook.
 2. Επιλέξτε ένα μήνυμα με ένα ή περισσότερα συνημμένα έγγραφα.

Συμβουλή: Μπορείτε να επιλέξετε συγκεκριμένα έγγραφα, εάν δεν θέλετε να αναγνωρίσετε όλα τα έγγραφα που περιλαμβάνονται στο συνημμένο του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 1. Στην καρτέλα ABBYY FineReader 12, κάντε κλικ στο κουμπί Μετατροπή εικόνας ή συνημμένου PDF.
 2. Στο πλαίσιο διαλόγου που ανοίγει, επιλέξτε τα ακόλουθα:
  • Τις γλώσσες του εγγράφου
  • Τις επιλογές αποθήκευσης
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη.

Συμβουλή: Εάν η εμφάνιση του αναγνωρισμένου εγγράφου διαφέρει σημαντικά από εκείνη του εγγράφου πηγής, δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε διαφορετικές ρυθμίσεις αναγνώρισης ή να ορίσετε περιοχές κειμένου χειροκίνητα. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις αναγνώρισης παρέχονται στην ενότητα "Συμβουλές βελτίωσης της ποιότητας της οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων".

Για να ανοίξετε μια εικόνα ή ένα αρχείο PDF από την Εξερεύνηση των Windows:

 1. Επιλέξτε το αρχείο στην Εξερεύνηση των Windows.
 2. Κάντε αριστερό κλικ στο αρχείο και μετά επιλέξτε ABBYY FineReader 12 >Άνοιγμα στο ABBYY FineReader 12 στο μενού συντόμευσης.

Σημείωση: Εάν η μορφή του αρχείου που έχετε επιλέξει δεν υποστηρίζεται από το ABBYY FineReader 12, το μενού συντόμευσής της δεν θα περιλαμβάνει αυτά τα στοιχεία.

Το ABBYY FineReader 12 θα ανοίξει και η εικόνα από το επιλεγμένο αρχείο θα προστεθεί σε ένα νέο έγγραφο FineReader. Εάν το ABBYY FineReader εκτελείται ήδη και είναι ανοικτό ένα έγγραφο FineReader, η εικόνα θα προστεθεί στο έγγραφο FineReader.

Εάν το κουμπί του ABBYY FineReader δεν εμφανίζεται στη γραμμή εργαλείων της εφαρμογής του Microsoft Office ή στην κορδέλα...

Εάν το παράθυρο του ABBYY FineReader 12 δεν εμφανίζεται στη γραμμή εργαλείων της εφαρμογής του Microsoft Office:

 • Κάντε κλικ στην επιλογή ABBYY FineReader 12 στο μενού συντόμευσης της γραμμής εργαλείων της εφαρμογής του Microsoft Office.

Εάν η κορδέλα ή η γραμμή εργαλείων της εφαρμογής του Microsoft Office δεν περιλαμβάνει το κουμπί ABBYY FineReader 12, το FineReader 12 δεν έχει ενοποιηθεί με τη συγκεκριμένη εφαρμογή κατά την εγκατάσταση. Η ενοποίηση με εφαρμογές του Microsoft Οffice μπορεί να απενεργοποιηθεί κατά τη χειροκίνητη εγκατάσταση του FineReader 12.

Για την ενεργοποίηση της ενοποίησης:

 1. Στη γραμμή εργασιών, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη και μετά επιλέξτε Πίνακας ελέγχου > Προγράμματα και δυνατότητες.

Σημείωση:

 • Στα Microsoft Windows XP, αυτό το στοιχείο εμφανίζεται ως Προσθαφαίρεση προγραμμάτων.
 • Στα Microsoft Windows 8, πατήστε WIN + X και μετά κάνετε κλικ στην επιλογή Προγράμματα και Δυνατότητες στο μενού που ανοίγει.
 1. Επιλέξτε ABBYY FineReader 12 από τη λίστα των εγκαταστημένων προγραμμάτων και κάντε κλικ στο κουμπί Αλλαγή.
 2. Επιλέξτε τα στοιχεία που θέλετε στο πλαίσιο διαλόγου Προσαρμοσμένη εγκατάσταση.
 3. Ακολουθήστε τις οδηγίες του οδηγού εγκατάστασης.

1/14/2020 5:26:18 PM

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.