Συντομεύσεις πληκτρολογίου

Το ABBYY FineReader 12 παρέχει τις εξής συντομεύσεις πληκτρολογίου για τις εντολές που χρησιμοποιούνται πιο συχνά. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε τις δικές σας συντομεύσεις πληκτρολογίου.

Για να δημιουργήσετε μια συντόμευση:

  1. Στο μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην επιλογή Προσαρμογή… για να ανοίξετε το πλαίσιο διαλόγου Προσαρμογή γραμμών εργαλείων και συντομεύσεων.
  2. Στην καρτέλα Συντομεύσεις πληκτρολογίου, στο πεδίο Κατηγορίες, επιλέξτε μια κατηγορία.
  3. Στο πεδίο Εντολές, επιλέξτε την εντολή για την οποία θέλετε να δημιουργήσετε συντόμευση πληκτρολογίου ή να αλλάξετε τη συντόμευση.
  4. Κάντε κλικ μέσα στο πεδίο Πιέστε το νέο πλήκτρο συντόμευσης και μετά, στο πληκτρολόγιό σας, πατήστε τα πλήκτρα που θέλετε να χρησιμοποιείτε ως συντόμευση για την επιλεγμένη εντολή.
  5. Κάντε κλικ στην επιλογή Αντιστοίχιση. Τα πλήκτρα που καθορίσατε θα προστεθούν στο πλαίσιο Τρέχουσα συντόμευση.
  6. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές.
  7. Για να επαναφέρετε τις συντομεύσεις στις προεπιλεγμένες τιμές τους, κάντε κλικ στην επιλογή Επαναφορά (για μια επιλεγμένη κατηγορία εντολών) ή στην επιλογή Επαναφορά όλων (για όλα τα πλήκτρα συντόμευσης).
Μενού "Αρχείο"
Εντολή Συντομεύσεις πληκτρολογίου
Σάρωση σελίδων… Ctrl+K
Άνοιγμα αρχείου PDF ή εικόνας… Ctrl+O
Νέο έγγραφο FineReader Ctrl+N
Άνοιγμα εγγράφου FineReader… Ctrl+Shift+N
Αποθήκευση εγγράφου ως Ctrl+S
Αποθήκευση σελίδων ως εικόνες… Ctrl+Alt+S
Έγγραφο e-mail Ctrl+M
Εικόνες e-mail Ctrl+Alt+M
Εκτύπωση κειμένου Ctrl+P
Εκτύπωση εικόνας Ctrl+Alt+P

Επιστροφή στην κορυφή

Μενού "Επεξεργασία"
Εντολή Συντομεύσεις πληκτρολογίου
Αναίρεση Ctrl+Z
Ακύρωση αναίρεσης Ctrl+Enter
Αποκοπή Ctrl+X
Αντιγραφή

Ctrl+C

Ctrl+Insert

Επικόλληση

Ctrl+V

Shift+Insert

Διαγραφή Delete
Επιλογή όλων Ctrl+A
Εύρεση… Ctrl+F
Εύρεση επόμενου F3
Αντικατάσταση… Ctrl+H

Επιστροφή στην κορυφή

Μενού "Προβολή"
Εντολή Συντομεύσεις πληκτρολογίου
Εμφάνιση παραθύρου σελίδας F5
Εμφάνιση μόνο του παραθύρου "Εικόνα" F6
Εμφάνιση παραθύρων "Εικόνα" και "Κείμενο" F7
Εμφάνιση μόνο του παραθύρου "Κείμενο" F8
Εμφάνιση παραθύρου εστίασης Ctrl+F5
Επόμενο παράθυρο Ctrl+Tab
Προηγούμενο παράθυρο Ctrl+Shift+Tab

Επιστροφή στην κορυφή

Μενού "Έγγραφο"
Εντολή Συντομεύσεις πληκτρολογίου
Ανάγνωση εγγράφου Ctrl+Shift+R
Ανάλυση εγγράφου Ctrl+Shift+E
Μετάβαση στην επόμενη σελίδα

Alt+Down Arrow

Page Up

Μετάβαση στην προηγούμενη σελίδα

Alt+Up Arrow

Page Down

Μετάβαση στη σελίδα… Ctrl+G
Κλείσιμο τρέχουσας σελίδας Ctrl+F4

Επιστροφή στην κορυφή

Μενού "Σελίδα"
Εντολή Συντομεύσεις πληκτρολογίου
Ανάγνωση σελίδας Ctrl+R
Ανάλυση σελίδας Ctrl+E
Επεξεργασία εικόνας… Ctrl+Shift+C
Διαγραφή όλων των περιοχών και κειμένου Ctrl+Delete
Διαγραφή κειμένου Ctrl+Shift+Delete
Ιδιότητες σελίδας… Alt+Enter

Επιστροφή στην κορυφή

Μενού "Περιοχή"

Εντολή Συντομεύσεις πληκτρολογίου
Ανάγνωση περιοχής Ctrl+Shift+B
Αλλαγή τύπου περιοχής σε Κείμενο Ctrl+2
Αλλαγή τύπου περιοχής σε Πίνακα Ctrl+3
Αλλαγή τύπου περιοχής σε Εικόνα Ctrl+4
Αλλαγή τύπου περιοχής σε Εικόνα φόντου Ctrl+6
Αλλαγή τύπου περιοχής σε Γραμμικό κώδικα Ctrl+5
Αλλαγή τύπου περιοχής σε Περιοχή αναγνώρισης Ctrl+1

Επιστροφή στην κορυφή

Μενού "Εργαλεία"
Εντολή Συντομεύσεις πληκτρολογίου
Διαχειριστής εργασιών… Ctrl+T
Hot Folder… Ctrl+Shift+H
Προβολή λεξικών… Ctrl+Alt+D
Επεξεργαστής γλώσσας… Ctrl+Shift+L
Επεξεργαστής προτύπων… Ctrl+Shift+A
Επαλήθευση… Ctrl+F7
Επόμενο σφάλμα Shift+F4
Προηγούμενο σφάλμα Shift+F5
Επιλογές… Ctrl+Shift+O

Επιστροφή στην κορυφή

Μενού "Βοήθεια"
Εντολή Συντομεύσεις πληκτρολογίου
Βοήθεια F1

Επιστροφή στην κορυφή

Γενικά
Εντολή Συντομεύσεις πληκτρολογίου
Επισήμανση του επιλεγμένου αποσπάσματος του κειμένου με έντονη γραφή Ctrl+B
Επισήμανση του επιλεγμένου αποσπάσματος του κειμένου με πλάγια γραφή Ctrl+I
Υπογράμμιση του επιλεγμένου αποσπάσματος κειμένου Ctrl+U
Μετάβαση σε κελί πίνακα Πλήκτρα βέλους
Μετάβαση στο παράθυρο Σελίδες Alt+1
Μετάβαση στο παράθυρο Εικόνα Alt+2
Μετάβαση στο παράθυρο Κείμενο Alt+3
Μετάβαση στο παράθυρο Εστίαση Alt+4

Επιστροφή στην κορυφή

14.01.2020 17:26:18

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.