Υποστηριζόμενες μορφές εικόνας

Ο παρακάτω πίνακας περιλαμβάνει τις μορφές εικόνας που υποστηρίζονται από το ABBYY FineReader 12.

Μορφή Επέκταση αρχείου Άνοιγμα Αποθήκευση
Bitmap bmp, dib, rle + +
Bitmap, ασπρόμαυρο bmp, dib, rle + +
Bitmap, γκρι bmp, dib, rle + +
Bitmap, έγχρωμο bmp, dib, rle + +
DCX dcx + +
DCX, ασπρόμαυρο dcx + +
DCX, γκρι dcx + +
DCX, έγχρωμο dcx + +
JPEG 2000 jp2, j2k + +
JPEG 2000, γκρι jp2, j2k + +
JPEG 2000, έγχρωμο jp2, j2k + +
JPEG jpg, jpeg + +
JPEG, γκρι jpg, jpeg + +
JPEG, έγχρωμο jpg, jpeg + +
JBIG2 jb2, jbig2 + +
PCX pcx + +
PCX, ασπρόμαυρο pcx + +
PCX, γκρι pcx + +
PCX, έγχρωμο pcx + +
PNG png + +
PNG, ασπρόμαυρο png + +
PNG, γκρι png + +
PNG, έγχρωμο png + +
TIFF tif, tiff + +
TIFF, ασπρόμαυρο, χωρίς συμπίεση tif, tiff + +
TIFF, ασπρόμαυρο, συμπίεση Packbits tif, tiff + +
TIFF, ασπρόμαυρο, συμπίεση CCITT ομάδας 4 tif, tiff + +
TIFF, ασπρόμαυρο, συμπίεση ZIP tif, tiff + +
TIFF, ασπρόμαυρο, συμπίεση LZW tif, tiff + +
TIFF, γκρι, χωρίς συμπίεση tif, tiff + +
TIFF, γκρι, συμπίεση Packbits tif, tiff + +
TIFF, γκρι, συμπίεση JPEG tif, tiff + +
TIFF, γκρι, συμπίεση ZIP tif, tiff + +
TIFF, γκρι, συμπίεση LZW tif, tiff + +
TIFF, έγχρωμο, χωρίς συμπίεση tif, tiff + +
TIFF, έγχρωμο, συμπίεση Packbits tif, tiff + +
TIFF, έγχρωμο, συμπίεση JPEG tif, tiff + +
TIFF, έγχρωμο, συμπίεση ZIP tif, tiff + +
TIFF, έγχρωμο, συμπίεση LZW tif, tiff + +
PDF pdf + +
PDF v. 1.7 ή προγενέστερη pdf + +
DjVu djvu, djv + +
GIF gif + -
XPS (απαιτείται το Microsoft .NET Framework 3.x) xps + -
Windows Media Photo wdp + -

14.01.2020 17:26:18

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.