Εάν οι περιοχές ανιχνεύονται λανθασμένα

Το ABBYY FineReader αναλύει εικόνες σελίδων πριν από την αναγνώρισή τους και εντοπίζει διαφορετικούς τύπους περιοχών αυτών των εικόνων, όπως Κείμενο, Εικόνα, Εικόνα φόντου, Πίνακας και Γραμμικός κώδικας. Αυτή η ανάλυση καθορίζει ποιες περιοχές θα αναγνωριστούν και με ποια σειρά. Στο περιβάλλον εργασίας χρήστη, διακρίνονται διαφορετικοί τύποι περιοχών με βάση τα χρώματα των περιγραμμάτων τους.

Εάν κάνετε κλικ σε μια περιοχή, θα επισημανθεί και θα καταστεί ενεργή. Μπορείτε επίσης να περιηγηθείτε στις περιοχές πατώντας το πλήκτρο Tab. Οι αριθμοί της περιοχής καθορίζουν τη σειρά με την οποία επιλέγονται, όταν είναι πατημένο το κουμπί Tab. Από προεπιλογή, αυτοί οι αριθμοί περιοχών δεν εμφανίζονται στο παράθυρο "Εικόνα" και εμφανίζονται μόνο εάν είναι επιλεγμένο το εργαλείο Ταξινόμηση περιοχών.

Τα εργαλεία για χειροκίνητη σχεδίαση και επεξεργασία των περιοχών βρίσκονται στο παράθυρο Εικόνα, καθώς επίσης και στις αναδυόμενες γραμμές εργαλείων για τις περιοχές Κείμενο, Εικόνα, Εικόνα φόντου και Πίνακας (οι αναδυόμενες γραμμές εργαλείων εμφανίζονται δίπλα στην ενεργή περιοχή).

Σημαντικό! Αφού ολοκληρώσετε την επεξεργασία των περιοχών, εκτελέστε τη διαδικασία της οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων ξανά.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα εργαλεία επεξεργασίας περιοχής για:

Δημιουργία νέας περιοχής

 1. Κάντε κλικ σε ένα εργαλείο στο παράθυρο Εικόνα:

σχεδιάζει μια περιοχή αναγνώρισης

σχεδιάζει μια περιοχή κειμένου,

σχεδιάζει μια περιοχή εικόνας,

σχεδιάζει μια περιοχή εικόνας φόντου,

σχεδιάζει μια περιοχή πίνακα.

 1. Κρατήστε πατημένο το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού και μετακινήστε το δείκτη του ποντικιού για να σχεδιάσετε μια περιοχή.

Μπορείτε να σχεδιάσετε νέες περιοχές χωρίς να επιλέξετε ένα εργαλείο από τη γραμμή εργαλείων του παραθύρου Εικόνα. Μπορείτε απλώς να σχεδιάσετε μια περιοχή στην εικόνα χρησιμοποιώντας τους παρακάτω συνδυασμούς πλήκτρων:

 • Ctrl+Shift Σχεδίαση περιοχής Κειμένου
 • Alt+Shift Σχεδίαση περιοχής Εικόνας
 • Ctrl+Alt Σχεδίαση περιοχής Πίνακα
 • Ctrl+Shift+Alt Σχεδίαση περιοχής Γραμμικού κώδικα

Μπορείτε να αλλάξετε τον τύπο μιας περιοχής. Κάντε δεξί κλικ στην επιλεγμένη περιοχή, επιλέξτε Αλλαγή τύπου περιοχής στο μενού συντόμευσης και μετά κάντε κλικ στον επιθυμητό τύπο περιοχής.

Ρύθμιση περιγραμμάτων περιοχής

 1. Τοποθετήστε το δρομέα του ποντικιού στο περίγραμμα της περιοχής.
 2. Κάντε αριστερό κλικ και σύρετε το ποντίκι προς την επιθυμητή κατεύθυνση.

Σημείωση: Μπορείτε να ρυθμίσετε ταυτόχρονα τα κατακόρυφα και τα οριζόντια περιγράμματα της περιοχής τοποθετώντας το δείκτη του ποντικιού σε μια γωνία της περιοχής.

Προσθήκη/κατάργηση τμημάτων περιοχής

 1. Επιλέξτε το εργαλείο / στην αναδυόμενη γραμμή εργαλείων για μια περιοχή Κείμενο, Εικόνα ή Εικόνα φόντου.
 2. Τοποθετήστε το δρομέα του ποντικιού στο εσωτερικό της περιοχής και επιλέξτε ένα τμήμα της εικόνας. Αυτό το τμήμα θα προστεθεί ή θα διαγραφεί από την περιοχή.
 3. Προσαρμόστε το περίγραμμα της περιοχής, εάν είναι απαραίτητο.

Σημείωση:

 1. Αυτά τα εργαλεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο στις περιοχές Κείμενο, Εικόνα ή Εικόνα φόντου. Δεν μπορείτε να προσθέσετε/διαγράψετε ένα τμήμα σε μια περιοχή Πίνακας ή Γραμμικός κώδικας.
 2. Τα περιγράμματα περιοχών μπορούν επίσης να προσαρμόζονται με την προσθήκη λαβών αλλαγής μεγέθους. Μπορείτε να σύρετε τα τμήματα που προκύπτουν σε οποιαδήποτε κατεύθυνση χρησιμοποιώντας το ποντίκι. Για να προσθέσετε μια νέα λαβή αλλαγής μεγέθους, μετακινήστε το δρομέα στο επιθυμητό σημείο του περιγράμματος κρατώντας πατημένα τα πλήκτρα Ctrl+Shift (η μορφή του δείκτη αλλάζει σε νηματόσταυρο) και κάντε κλικ. Η νέα λαβή αλλαγής μεγέθους θα εμφανιστεί στο περίγραμμα της περιοχής.

Επιλογή μίας ή περισσότερων περιοχών

 • Επιλέξτε το εργαλείο , , , , , ή στη γραμμή εργαλείων του παραθύρου Εικόνα και κάντε κλικ στις περιοχές που θέλετε κρατώντας πατημένο το πλήκτρο Ctrl. Για να ακυρώστε την επιλογή, κάντε πάλι κλικ στην επιλεγμένη περιοχή.

Μετακίνηση περιοχής

 • Επιλέξτε μια περιοχή και μετακινήστε την κρατώντας πατημένο το πλήκτρο Ctrl.

Αναδιάταξη περιοχών

 1. Κάντε κλικ στη γραμμή εργαλείων ή στην επιλογή Ταξινόμηση περιοχών του μενού Περιοχή.
 2. Επιλέξτε τις περιοχές με την επιθυμητή σειρά για το έγγραφο εξόδου.

Σημείωση: Οι περιοχές αριθμούνται αυτόματα από τα αριστερά προς τα δεξιά κατά τη διάρκεια της αυτόματης ανάλυσης σελίδων, ανεξάρτητα από την κατεύθυνση του κειμένου στην εικόνα.

Διαγραφή περιοχής

 • Επιλέξτε τις περιοχές που θέλετε να διαγράψετε και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο Διαγραφή.
 • Επιλέξτε τις περιοχές που θέλετε να διαγράψετε, κάντε δεξί κλικ σε μία από αυτές και μετά επιλέξτε Διαγραφή στο μενού συντόμευσης.
 • Επιλέξτε το εργαλείο και κάντε κλικ στην περιοχή που θέλετε να διαγράψετε.

Για να διαγράψετε όλες τις περιοχές:

 • Κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή όλων των περιοχών και κειμένου στο μενού συντόμευσης της Εικόνας.

Σημαντικό! Η διαγραφή μιας περιοχής από μια εικόνα η οποία έχει αναγνωριστεί ήδη θα διαγράψει όλο το απόσπασμα στο παράθυρο Κείμενο.

Αλλαγή προσανατολισμού κειμένου

 • Κάντε δεξί κλικ σε μια περιοχή, επιλέξτε Ιδιότητες στο μενού συντόμευσής της για να ανοίξετε το παράθυρο Ιδιότητες περιοχήςκαι μετά επιλέξτε τον επιθυμητό προσανατολισμό κειμένου από την αναπτυσσόμενη λίστα Προσανατολισμός.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των ιδιοτήτων κειμένου περιοχών κειμένου, ανατρέξτε στην ενότητα "Ρύθμιση ιδιοτήτων περιοχής κειμένου".

Αλλαγή χρωμάτων περιγράμματος περιοχής

 1. Ανοίξτε το πλαίσιο διαλόγου Επιλογές (Εργαλεία > Επιλογές…) και μετά κάνετε κλικ στην καρτέλα Προβολή.
 2. Επιλέξτε τον τύπο της περιοχής στο στοιχείο Εμφάνιση και κατόπιν επιλέξτε ένα χρώμα στην παλέτα Χρώμα.

1/14/2020 5:26:18 PM

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.