Εάν το πρόγραμμα δεν αναγνωρίζει ορισμένους από τους χαρακτήρες

Κατά την αναγνώριση κειμένου, το ABBYY FineReader χρησιμοποιεί δεδομένα σχετικά με τη γλώσσα εγγράφου. Το πρόγραμμα ενδέχεται να μην αναγνωρίζει ορισμένους χαρακτήρες σε έγγραφα με ασυνήθιστα στοιχεία (π.χ. κωδικοί αριθμοί) επειδή η γλώσσα του εγγράφου μπορεί να μην περιλαμβάνει αυτούς τους χαρακτήρες. Για την αναγνώριση αυτών των εγγράφων, μπορείτε να δημιουργήσετε μια προσαρμοσμένη γλώσσα που περιλαμβάνει όλους τους απαιτούμενους χαρακτήρες. Μπορείτε επίσης να ταξινομήσετε πολλές γλώσσες σε ομάδες γλωσσών και να χρησιμοποιείτε αυτές τις ομάδες για αναγνώριση.

Δημιουργία γλώσσας χρήστη

 1. Στο μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργαστής γλώσσας….
 2. Στο πλαίσιο διαλόγου Επεξεργαστής γλώσσας, κάντε κλικ στην επιλογή Νέο….
 3. Στο πλαίσιο διαλόγου που ανοίγει, επιλέξτε Δημιουργία νέας γλώσσας βάσει μίας υφιστάμενης, μετά επιλέξτε τη γλώσσα που θα χρησιμοποιηθεί ως βάση για τη νέα γλώσσα σας και κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 4. Ανοίγει το πλαίσιο διαλόγου Ιδιότητες γλώσσας. Σε αυτό το πλαίσιο διαλόγου:
  1. Πληκτρολογήστε το όνομα της νέας γλώσσας.
  2. Η βασική γλώσσα ποτ επιλέξατε προηγουμένως, προβάλλεται στην αναπτυσσόμενη λίστα Γλώσσα προέλευσης. Μπορείτε να αλλάξετε τη γλώσσα προέλευσης.
  3. Το Αλφάβητο περιλαμβάνει το αλφάβητο της βασικής γλώσσας. Κάντε κλικ στο κουμπί αν θέλετε να επεξεργαστείτε το αλφάβητο.
  4. Υπάρχουν διάφορες επιλογές για το Λεξικό που θα χρησιμοποιηθεί από το πρόγραμμα κατά την αναγνώριση κειμένου και τον έλεγχο του αποτελέσματος:
   • Κανένα

Η γλώσσα δεν θα διαθέτει λεξικό.

 • Ενσωματωμένο λεξικό

Χρησιμοποιείται το λεξικό που είναι ενσωματωμένο στο πρόγραμμα.

 • Λεξικό χρήστη

Κάντε κλικ στο κουμπί Επεξεργασία… για να ορίσετε όρους λεξικού ή να εισάγετε ένα υφιστάμενο προσαρμοσμένο λεξικό ή αρχείο κειμένου με κωδικοποίηση Windows-1252 (οι όροι πρέπει να διαχωρίζονται με κενά ή άλλους χαρακτήρες που δεν περιλαμβάνονται στο αλφάβητο).

Σημείωση: Οι λέξεις από το λεξικό χρήστη δεν επισημαίνονται ως λάθη κατά τον ορθογραφικό έλεγχο στο αναγνωρισμένο κείμενο. Μπορούν να είναι γραμμένες μόνο με πεζά ή μόνο κεφαλαία γράμματα ή μπορούν να αρχίζουν με κεφαλαίο.

Λέξη στο λεξικό Λέξεις που δεν θεωρούνται λάθος κατά τον ορθογραφικό έλεγχο
αβγ αβγ, Αβγ, ΑΒΓ
Αβγ αβγ, Αβγ, ΑΒΓ
ΑΒΓ αβγ, Αβγ, ΑΒΓ
αΒγ αΒγ, αβγ, Αβγ, ΑΒΓ
 • Κανονική έκφραση

Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα προσαρμοσμένο λεξικό γλώσσας χρησιμοποιώντας κανονικές παραστάσεις.

Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "Κανονικές παραστάσεις."

 1. Οι γλώσσες μπορούν να έχουν πολλές πρόσθετες ιδιότητες. Για να αλλάξετε αυτές τις ιδιότητες, κάντε κλικ στο κουμπί Προηγμένες ρυθμίσεις….

Ανοίγει το πλαίσιο διαλόγου Προηγμένες ιδιότητες γλώσσας. Εδώ μπορείτε να ορίσετε:

 • Χαρακτήρες που μπορούν να βρίσκονται στην αρχή ή στο τέλος μιας λέξης
 • Χαρακτήρες εκτός γραμμάτων που εμφανίζονται χωριστά από λέξεις
 • Χαρακτήρες που ενδέχεται να εμφανίζονται στο μέσο λέξεων και θα πρέπει να αγνοούνται.
 • Χαρακτήρες που δεν πρέπει να εμφανίζονται σε κείμενο που αναγνωρίζεται με το συγκεκριμένο λεξικό (απαγορευμένοι χαρακτήρες)
 • Όλοι οι αναγνωρίσιμοι χαρακτήρες της γλώσσας
 • Μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε την επιλογή Το κείμενο μπορεί να περιέχει αραβικούς αριθμούς, ρωμαϊκούς αριθμούς και συντομογραφίες
 1. Μπορείτε τώρα να επιλέξετε τη νέα γλώσσα που δημιουργήσατε όταν επιλέγετε γλώσσες εγγράφων.

Ανατρέξτε στην ενότητα "Χαρακτηριστικά εγγράφου που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη πριν από την οπτική αναγνώριση χαρακτήρων" για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις γλώσσες εγγράφων.

Σύμφωνα με τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, η γλώσσα χρήστη αποθηκεύεται στο φάκελο του εγγράφου ABBYY FineReader. Μπορείτε επίσης να αποθηκεύσετε όλες τις γλώσσες και τα μοτίβα χρήστη σε ένα αρχείο. Για το σκοπό αυτό, στο μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές… για να ανοίξετε το πλαίσιο διαλόγου Επιλογές, επιλέξτε την καρτέλα Ανάγνωση και μετά κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση σε αρχείο....

Δημιουργία ομάδας γλωσσών

Εάν πρόκειται να χρησιμοποιείτε συχνά ένα συγκεκριμένο συνδυασμό γλωσσών, ίσως να θέλετε να ομαδοποιήσετε τις γλώσσες για ευκολία.

 1. Στο μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργαστής γλώσσας….
 2. Στο πλαίσιο διαλόγου Επεξεργαστής γλώσσας πλαίσιο διαλόγου, κάντε κλικ στην επιλογή Νέο….
 3. Στο πλαίσιο διαλόγου Νέα γλώσσα ή ομάδα, επιλέξτε Δημιουργία νέας ομάδας γλωσσών και κάντε κλικ στην επιλογή OK.
 4. Στο πλαίσιο διαλόγου Ιδιότητες ομάδας γλωσσών, πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη νέα σας ομάδα και επιλέξτε τις επιθυμητές γλώσσες.

Σημείωση: Εάν γνωρίζετε ότι το κείμενό σας δεν θα περιέχει ορισμένους χαρακτήρες, μπορείτε να τους προσδιορίσετε ρητά ως απαγορευμένους χαρακτήρες. Ο καθορισμός των απαγορευμένων χαρακτήρων μπορεί να αυξήσει την ταχύτητα και την ποιότητα της αναγνώρισης. Για να καθορίσετε τους απαγορευμένους χαρακτήρες, κάντε κλικ στο κουμπί Προηγμένες ρυθμίσεις… στο πλαίσιο διαλόγου Ιδιότητες ομάδας γλωσσών. Στο πλαίσιο διαλόγου Προηγμένες ιδιότητες ομάδας γλωσσών, πληκτρολογήστε τους απαγορευμένους χαρακτήρες στο πεδίο Απαγορευμένοι χαρακτήρες.

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Η νέα ομάδα που δημιουργήθηκε θα προστεθεί στην αναπτυσσόμενη λίστα Γλώσσες εγγράφου στην κύρια γραμμή εργαλείων.

Σύμφωνα με τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, οι ομάδες γλωσσών του χρήστη αποθηκεύονται στο φάκελο του εγγράφου FineReader. Μπορείτε επίσης να αποθηκεύσετε όλες τις γλώσσες και τα μοτίβα χρήστη σε ένα αρχείο. Για το σκοπό αυτό, στο μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές… για να ανοίξετε το πλαίσιο διαλόγου Επιλογές, επιλέξτε την καρτέλα Ανάγνωση και μετά κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση σε αρχείο….

Συμβουλή: Εάν χρειάζεστε ένα συγκεκριμένο συνδυασμό γλωσσών για ένα έγγραφο, μπορείτε επίσης να επιλέξετε απευθείας τις επιθυμητές γλώσσες, χωρίς να δημιουργήσετε ομάδα.

 1. Από την αναπτυσσόμενη λίστα Γλώσσες εγγράφου, επιλέξτε Περισσότερες γλώσσες….
 2. Στο πλαίσιο διαλόγου Επεξεργαστής γλώσσας, επιλέξτε Χειροκίνητος ορισμός γλωσσών.
 3. Επιλέξτε τις επιθυμητές γλώσσες και κάντε κλικ στο κουμπί Ακύρωση.

1/14/2020 5:26:18 PM

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.