Χρησιμοποιείται λανθασμένη γραμματοσειρά ή ορισμένοι χαρακτήρες αντικαθίστανται από το σύμβολο "?" ή "□"

Εάν δείτε τα σύμβολα "?" ή "□" να αντικαθιστούν γράμματα στο παράθυρο Κείμενο, ελέγξτε εάν οι γραμματοσειρές που επιλέχθηκαν για την εμφάνιση του αναγνωρισμένου κειμένου περιέχουν όλους τους χαρακτήρες που χρησιμοποιούνται στο κείμενό σας.

Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα  "Απαιτούμενες γραμματοσειρές".

Μπορείτε να αλλάξετε τη γραμματοσειρά στο αναγνωρισμένο κείμενο χωρίς να εκκινήσετε ξανά τη διαδικασία της οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων.

Για να αλλάξετε τη γραμματοσειρά σε ένα σύντομο κείμενο:

  1. Επιλέξτε ένα απόσπασμα του κειμένου στο οποίο ορισμένοι χαρακτήρες δεν εμφανίζονται σωστά.
  2. Κάντε δεξί κλικ και επιλέξτε Ιδιότητες από το μενού συντόμευσης.
  3. Στο παράθυρο Ιδιότητες κειμένου, επιλέξτε την επιθυμητή γραμματοσειρά. Η γραμματοσειρά στο επιλεγμένο απόσπασμα του κειμένου θα αλλάξει αντίστοιχα.

Για να αλλάξετε τη γραμματοσειρά σε ένα έγγραφο μεγάλου μεγέθους στο οποίο χρησιμοποιούνται στυλ:

  1. Στο μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργαστής στυλ….
  2. Στο πλαίσιο διαλόγου Επεξεργαστής στυλ, επιλέξτε το επιθυμητό στυλ και αλλάξτε τη γραμματοσειρά του.
  3. Κάντε κλικ στο κουμπί OK. Η γραμματοσειρά σε όλα τα αποσπάσματα του κειμένου στα οποία χρησιμοποιείται το συγκεκριμένο στυλ θα αλλάξει αντίστοιχα.

Σημαντικό! Εάν ένα έγγραφο ABBYY FineReader έχει αναγνωριστεί ή υποστεί επεξεργασία σε έναν άλλο υπολογιστή, το κείμενο του εγγράφου ενδέχεται να μην εμφανίζεται σωστά στον υπολογιστή σας. Σε αυτήν την περίπτωση, βεβαιωθείτε ότι όλες οι γραμματοσειρές που χρησιμοποιούνται σε αυτό το έγγραφο είναι εγκατεστημένες στον υπολογιστή σας.

14.01.2020 17:26:18

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.