Εργασία με γλώσσες σύνθετης γραφής

Με το ABBYY FineReader μπορείτε να αναγνωρίζετε έγγραφα στα Αραβικά, στα Εβραϊκά, στα Γίντις, στα Ταϊλανδικά, στα Κινεζικά, στα Ιαπωνικά και στα Κορεατικά. Ορισμένα πρόσθετα ζητήματα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την εργασία με έγγραφα στα Κινεζικά, Ιαπωνικά ή στα Κορεατικά και έγγραφα με ένα συνδυασμό Κινεζικής/Ιαπωνικής/Κορεατικής και ευρωπαϊκών γλωσσών.

Εγκατάσταση γλωσσικής υποστήριξης

Για να είστε σε θέση να αναγνωρίζετε κείμενα που έχουν συνταχθεί στα Αραβικά, στα Εβραϊκά, στα Γίντις, στα Ταϊλανδικά, στα Κινεζικά, στα Ιαπωνικά και στα Κορεατικά, ενδέχεται να χρειαστεί να εγκαταστήσετε αυτές τις γλώσσες.

Τα Microsoft Windows 8, τα Windows 7 και τα Windows Vista υποστηρίζουν αυτές τις γλώσσες από προεπιλογή.

Για να εγκαταστήσετε νέες γλώσσες στα Microsoft Windows XP:

 1. Κάντε κλικ στην επιλογή Έναρξη στη γραμμή εργασιών.
 2. Επιλέξτε Πίνακας ελέγχου > Τοπικές ρυθμίσεις και ρυθμίσεις γλώσσας.
 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Γλώσσες και επιλέξτε τις παρακάτω ρυθμίσεις:
  • Εγκατάσταση αρχείων για γλώσσες με περίπλοκη γραφή και γραφή από τα δεξιά προς τα αριστερά (συμπεριλαμβανομένης της Ταϊλανδικής)

για να ενεργοποιήστε την υποστήριξη Εβραϊκών, Γίντις, Αραβικών και Ταϊλανδικών

 • Εγκατάσταση αρχείων για γλώσσες Ανατολικής Ασίας

για να ενεργοποιήσετε την υποστήριξη της Ιαπωνικής, της Κινεζικής και της Κορεατικής γλώσσας

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Συνιστώμενες γραμματοσειρές

Η αναγνώριση κειμένου στα Αραβικά, στα Εβραϊκά, στα Γίντις, στα Ταϊλανδικά, στα Κινεζικά, στα Ιαπωνικά και στα Κορεατικά ενδέχεται να απαιτήσει την εγκατάσταση πρόσθετων γραμματοσειρών στα Windows. Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται οι συνιστώμενες γραμματοσειρές για κείμενα σε αυτές τις γλώσσες.

Γλώσσα OCR Συνιστώμενη γραμματοσειρά
Αραβικά Arial™ Unicode™ MS*
Εβραϊκά Arial™ Unicode™ MS*
Γίντις Arial™ Unicode™ MS*
Ταϊλανδέζικα

Arial™ Unicode™ MS*

Aharoni

David

Levenim mt

Miriam

Narkisim

Rod

Κινεζικά (απλοποιημένα),

Κινεζικά (παραδοσιακά),

Ιαπωνικά, Κορεατικά,

Κορεατικά (Χάνγκουλ)

Arial™ Unicode™ MS*

Γραμματοσειρές SimSun

όπως: SimSun (Founder Extended), SimSun-18030, NSimSun.

Simhei

YouYuan

PMingLiU

MingLiU

Ming (για ISO10646)

STSong

* Αυτή η γραμματοσειρά εγκαθίσταται ταυτόχρονα με τα Microsoft Windows XP και το Microsoft Office 2000 ή νεότερη έκδοση.

Η παρακάτω ενότητα περιλαμβάνει συμβουλές για τη βελτίωση της ακρίβειας της αναγνώρισης.

Απενεργοποίηση της αυτόματης επεξεργασίας

Σύμφωνα με τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, οι σελίδες που προσθέτετε σε ένα έγγραφο ABBYY FineReader αναγνωρίζονται αυτόματα.

Ωστόσο, εάν το έγγραφό σας περιέχει ένα κείμενο σε κινεζική/ιαπωνική/κορεατική γλώσσα σε συνδυασμό με μια ευρωπαϊκή γλώσσα, σας συνιστούμε να απενεργοποιήσετε τον αυτόματο εντοπισμό του προσανατολισμού της σελίδας και να χρησιμοποιήσετε την επιλογή διαχωρισμού διπλών σελίδων μόνο εάν όλες οι άλλες εικόνες των σελίδων έχουν σωστό προσανατολισμό (π.χ. δεν σαρώθηκαν με προσανατολισμό 180 μοιρών).

Οι επιλογές Ανίχνευση προσανατολισμού σελίδας και Διαχωρισμός μονών σελίδων μπορούν να ενεργοποιούνται και να απενεργοποιούνται στην Καρτέλα Σάρωση/Άνοιγμα του πλαισίου διαλόγου Επιλογές.

Σημείωση: Για να διαχωρίσετε μονές σελίδες στα Αραβικά, στα Εβραϊκά ή στα Γίντις, μην παραλείψετε να επιλέξετε πρώτα την αντίστοιχη γλώσσα αναγνώρισης και κατόπιν να επιλέξετε την επιλογή Διαχωρισμός μονών σελίδων. Έτσι θα εξασφαλίσετε την τακτοποίηση των σελίδων με τη σωστή σειρά. Μπορείτε επίσης να επαναφέρετε την αρχική αρίθμηση σελίδων επιλέγοντας την επιλογή Εναλλαγή σελίδων βιβλίου. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "Τι είναι ένα έγγραφο FineReader;"

Εάν η δομή του εγγράφου σας είναι σύνθετη, σας συνιστούμε να απενεργοποιήσετε την αυτόματη ανάλυση και την οπτική αναγνώριση χαρακτήρων και να εκτελέσετε αυτές τις λειτουργίες χειροκίνητα.

Για την απενεργοποίηση της αυτόματης ανάλυσης και της οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων:

 1. Ανοίξτε το πλαίσιο διαλόγου Επιλογές (Εργαλεία > Επιλογές…).
 2. Καταργήστε την επιλογή Αυτόματη επεξεργασία των σελίδων καθώς προστίθενται στην καρτέλα Σάρωση/Άνοιγμα.
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Αναγνώριση εγγράφων γραμμένων σε περισσότερες από μία γλώσσες

Στις παρακάτω οδηγίες, λαμβάνεται ως παράδειγμα ένα έγγραφο που περιέχει κείμενο τόσο στα Αγγλικά όσο και στα Κινέζικα.

 1. Στην κύρια γραμμή εργαλείων, επιλέξτε Περισσότερες γλώσσες… από την αναπτυσσόμενη λίστα Γλώσσες εγγράφου. Επιλέξτε Χειροκίνητος ορισμός γλωσσών από το πλαίσιο διαλόγου Επεξεργαστής γλώσσας και επιλέξτε Κινεζικά και Αγγλικά από τη λίστα γλωσσών.
 2. Σαρώστε ή ανοίξτε τις εικόνες.
 3. Εάν το πρόγραμμα δεν ανιχνεύσει όλες τις περιοχές σε μια εικόνα:
  • Ορίστε τις περιοχές χειροκίνητα χρησιμοποιώντας τα εργαλεία επεξεργασίας περιοχής.
  • Ορίστε τις περιοχές που περιέχουν μόνο μία γλώσσα. Για να το κάνετε αυτό, επιλέξτε τις και ορίστε τη γλώσσα τους στο παράθυρο Ιδιότητες περιοχής.

Σημαντικό! Η γλώσσα μπορεί να οριστεί μόνο για περιοχές ίδιου τύπου. Εάν επιλέξετε περιοχές διαφορετικού τύπου, όπωςΚείμενο και Πίνακας, δεν θα είστε σε θέση να ορίσετε μια γλώσσα.

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Ανάγνωση στην κύρια γραμμή εργαλείων.

Αδυναμία εμφάνισης μη-ευρωπαϊκών χαρακτήρων στο παράθυρο "Κείμενο"

Εάν η κινεζική/ιαπωνική/κορεατική γλώσσα δεν εμφανίζεται σωστά στο παράθυρο Κείμενο, ενδέχεται να έχετε επιλέξει τη λειτουργία Απλό κείμενο.

Για να αλλάξετε τη γραμματοσειρά που χρησιμοποιείται στη λειτουργία Απλό κείμενο:

 1. Ανοίξτε το πλαίσιο διαλόγου Επιλογές (Εργαλεία > Επιλογές…).
 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Προβολή.
 3. Επιλέξτε Arial Unicode MS από την αναπτυσσόμενη λίστα Γραμματοσειρά που χρησιμοποιείται για την προβολή απλού κειμένου.
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Εάν αυτό δεν αποδώσει και το κείμενο στο παράθυρο Κείμενο δεν προβάλλεται σωστά, ανατρέξτε στην ενότητα "Όταν ορισμένοι χαρακτήρες αντικαθίστανται από το σύμβολο "?" ή "□" στο παράθυρο "Κείμενο"."

Αλλαγή κατεύθυνσης του αναγνωρισμένου κειμένου

Το ABBYY FineReader ανιχνεύει αυτόματα την κατεύθυνση του κειμένου, αλλά μπορείτε επίσης να ορίσετε την κατεύθυνση του κειμένου χειροκίνητα.

 1. Επιλέξτε μία ή περισσότερες παραγράφους στο παράθυρο Κείμενο.
 2. Κάντε κλικ στο κουμπί στη γραμμή εργαλείων του παραθύρου Κείμενο.

Σημείωση: Μπορείτε να χρησιμοποιήστε την αναπτυσσόμενη λίστα Κατεύθυνση κειμένου Κινεζικής/Ιαπωνικής/Κορεατικής στο παράθυρο Εικόνα για να ορίσετε την κατεύθυνση του κειμένου πριν από την αναγνώριση. Ανατρέξτε στην ενότητα Όταν δεν αναγνωρίζεται κατακόρυφο ή αντεστραμμένο κείμενο για λεπτομέρειες.

14.01.2020 17:26:18

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.