Προσθήκη εικόνων χωρίς επεξεργασία

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις αυτοματοποιημένες εργασίες Γρήγορη σάρωση, Γρήγορο άνοιγμα ή Σάρωση και αποθήκευση ως εικόναστο παράθυρο Εργασία για να σαρώνετε ή να ανοίγετε εικόνες στο ABBYY FineReader χωρίς προεπεξεργασία ή οπτική αναγνώριση χαρακτήρων. Αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο όταν έχετε ένα πολύ μεγάλο έγγραφο και πρέπει να αναγνωρίσετε ορισμένες μόνο από τις σελίδες του.

Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις ενότητες "Αντιγραφή περιεχομένου από έγγραφα" και "Αποθήκευση εικόνας μιας σελίδας."

  1. Από την αναπτυσσόμενη λίστα Λειτουργία χρώματος, επιλέξτε χρώμα γεμίσματος ή ασπρόμαυρο.

Σημαντικό! Από τη στιγμή που το έγγραφο έχει μετατραπεί σε ασπρόμαυρο, δεν θα είστε σε θέση να αποκαταστήσετε τα χρώματα.

  1. Κάντε κλικ στην αυτοματοποιημένη εργασία που χρειάζεστε:
    • Η εργασία Γρήγορη σάρωση σαρώνει ένα έντυπο έγγραφο και ανοίγει τις εικόνες στο ABBYY FineReader χωρίς προεπεξεργασία εικόνας ή οπτική αναγνώριση χαρακτήρων
    • Η εργασία Γρήγορο άνοιγμα σαρώνει έγγραφα PDF και αρχεία εικόνων στο ABBYY FineReader χωρίς προεπεξεργασία εικόνας ή οπτική αναγνώριση χαρακτήρων
    • Η εργασία Σάρωση και αποθήκευση ως εικόνα σαρώνει ένα έγγραφο και αποθηκεύει τις σαρώσεις. Αφού ολοκληρωθεί η σάρωση, ανοίγει ένα πλαίσιο διαλόγου αποθήκευσης εικόνας.

Για τη λίστα μορφών εικόνας στις οποίες μπορείτε να αποθηκεύετε εικόνες σάρωσης, ανατρέξτε στην ενότητα "Υποστηριζόμενες μορφές εικόνας".

Το αποτέλεσμα είναι οι εικόνες να προστίθενται σε ένα νέο έγγραφο ABBYY FineReader ή να αποθηκεύονται σε φάκελο της επιλογής σας.

1/14/2020 5:26:18 PM

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.