Nyheder i ABBYY FineReader PDF 15

Download

Redigering af PDF-dokumenter

 • Redigering af tekst i afsnit
  Tekstredigering i PDF-dokumenter af enhver art, herunder scannede, kan nu foretages inden for et helt tekstafsnit (blok), som automatisk bevæger sig fra linje til linje som tekst tilføjes eller slettes, hvilket giver dig redigeringsfrihed og -bekvemmelighed svarende til tekstbehandlere som Microsoft Word.
 • Ændring af tekstformatering
  Du kan også ændre tekstformatering (skrifttype og størrelse, stiltype, farve, linjeafstand, tekstjustering og retning) enten for hele afsnit eller kun for det valgte fragment.
 • Redigering af sidelayout
  Du kan endda ændre layoutet på enhver side i en PDF. Du kan tilføje eller slette afsnit (tekstblokke), ændre afsnitsplacering og gøre dem bredere, smallere, højere eller lavere for at justere dem med siden og arrangere alt pænt. Teksten justeres automatisk for at passe til de layoutændringer, du foretager.
 • Redigering af tabelceller
  Hver celle i en tabel kan nu redigeres individuelt, som et særskilt afsnit, og det vil ikke påvirke indholdet i de andre celler i samme række.

Visning af PDF-dokumenter

 • Hurtigere visning
  FineReaders PDF-visning er blevet halvanden gange hurtigere. Åbning af alle typer PDF-dokumenter er nu så fleksibel, som du kan forvente.

Creating PDFs

 • Creating interactive PDF forms
  Create your own fillable PDF forms from a blank document or by adding fields to an existing PDF. Choose from fillable fields, drop-down lists, multiple-choice questions, action buttons, and more. Edit and rearrange the forms as needed.

Konvertering af PDF-dokumenter

 • Registrering af tekstlagskvalitet
  Intellektuel registrering af tekstlagskvalitet ved arbejde med digitale PDF-filer er tilføjet. Hvis tekstlaget på en side identificeres som problematisk (beskadiget, har kodningsproblemer osv.), benytter FineReader OCR til at konvertere en sådan side i stedet for at uddrage tekstlag. Dette giver mulighed for at få de mest nøjagtige resultater, når man konverterer digitalt udviklede PDF-filer til redigerbare formater.
 • Tekst i felter og anmærkningsregistrering
  En særlig mekanisme til tekstuddragning fra felter i en interaktiv PDF-formular og "tekstboks" (også kendt som "skrivemaskine") anmærkningstyper, giver mulighed for at bevare den præcist og pålideligt ved konvertering af sådanne PDF-filer til redigerbare formater.
 • Forbedret layoutbevaring
  Rekonstruktion af afsnit ved konvertering af digitale PDF-dokumenter til redigerbare formater er også forbedret.

Sammenligning af dokumenter

 • Eksportér i funktionen, Registrer ændringer
  Sammenlign dokumenter kan nu eksportere sammenligningsresultater til et Microsoft Word-dokument med forskelle vist i funktionen Registrer ændringer, som almindeligvis anvendes i organisationer og især i den juridiske branche.
 • Endnu mere præcis sammenligning
  Takket være forbedringerne i konverteringen af digitale PDF-dokumenter, udføres sammenligning af sådanne dokumenter med andre typer understøttede formater endnu mere præcist end før.
 • Nyt sammenligningssprog
  Sammenligning af dokumenter på armensk er nu mulig blandt i alt 38 understøttede sammenligningssprog.

Forbedret OCR

Takket være den nyeste version af ABBYY OCR-teknologien giver FineReader 15 mere præcis dokumentkonvertering til japansk og koreansk samt forbedret tabelstrukturbevarelse, når du gemmer til Excel for understøttede sprog med skriveretning fra højre til venstre, og bedre automatisk mærkning, når du gemmer til mærkede PDF-filer (herunder PDF/UA).  

Forbedringer for organisationer

 • Fjernbrugerlicens
  Fjernbrugerlicens giver mulighed for at bruge FineReader med desktop- og programvirtualiseringsløsninger, såsom Microsoft Remote Desktop Services (RDS), Citrix XenApp og Citrix Virtual programmer og desktops, baseret på navngivet brugeradgang. Se FineReaders administratorvejledning for detaljerede oplysninger.
 • Forbedret produkttilpasning med GPO
  Listen over muligheder for at tilpasse FineReader til bestemte brugere/arbejdsstationer ved hjælp af GPO (Group Policy Objects) er udvidet med følgende muligheder:
  • Definering af maksimale antal arbejdsstations-CPUer, der bruges af FineReader
  • Indstilling af bruger inaktivitets-timeout for tvungen licensfrigivelse til arbejdsstationer, der bruger sammenfaldende licenser
  • tilgængelige .admx + .adml skabeloner

Vi takker oprigtigt alle de brugere, der har bidraget med deres feedback, og som hjalp os med at forbedre programmet og gøre dets kapacitet bredere og mere brugbar for dig.

04.03.2022 7:13:01

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.