Brug af kommandolinjen til at gemme resultaterne

Download

Kræver en passende ABBYY FineReader-licens.

Brug af kommandolinjen til at gemme konverteringsresultaterne ved programstart

For at konvertere alle scannede dokumenter, PDF-filer og/eller billedfiler til redigerbare formater og gemme resultaterne skal du udføre følgende kommando:

FineCmd.exe <ImageSourceCommands> <RecognitionCommands> <ExportCommands> <OtherCommands>

FineCmd.exe

Stien til FineCmd.exe-filen i programmets installationsmappe.

Hvis den fulde sti til filen indeholder mellemrum, skal du sætte den i anførselstegn.

<ImageSourceCommands> - kildedokumenter til genkendelse For yderligere oplysninger, se Kommandolinjeparametre til konvertering af dokumenter.
<RecognitionCommands> - genkendelsesparametre For yderligere oplysninger, se Kommandolinjeparametre til konvertering af dokumenter.
<ExportCommands> - sådan gemmer du resultaterne /out Out.Ext

Out.Ext er stien til filen, der indeholder genkendelsesresultaterne, hvor .Ext er filtypen. Hvis der allerede findes en fil med dette navn, ændres den i stedet.


For en liste over understøttede filformater, se Understøttede dokumentformater.

<OtherCommands> /report ReportFile Opretter en rapport om den afsluttede konverteringsopgave.  ReportFile er stien til rapportfilen.

Eksempel på kommando:

“C:\Program Files (x86)\ABBYY FineReader 15\FineCmd.exe” D:\Documents\Document1.pdf /lang French /out D:\Documents\Result.docx /report D:\Documents\ReportFile

Ovenstående kommando bruger OCR Editor til at konvertere og gemme en fransksproget fil kaldet Document1.pdf til en fil kaldet Result.docx. Der oprettes også en rapportfil kaldet ReportFile.

Brug kommandolinjen til at gemme sammenligningsresultaterne ved programstart

For at sammenligne to versioner af et dokument og gemme resultatet, skal du udføre følgende kommando:

Comparator.exe /compare <ImageSourceCommands> <ComparisonCommands> <ExportCommands>

Comparator.exe /compare Comparator.exe er stien til Comparator.exe-filen i programmets installationsmappe.
<ImageSourceCommands> - dokumenter der skal sammenlignes For yderligere oplysninger, se Kommandolinjeparametre til konvertering af dokumenter.
<ComparisonCommands> - sammenligningsindstillinger For yderligere oplysninger, se Kommandolinjeparametre til konvertering af dokumenter.
<ExportCommands> - sådan gemmer du resultaterne /saveFile:Out.Ext

Out.Ext er stien til filen, der indeholder sammenligningsresultaterne, hvor .Ext er filtypen. Hvis der allerede findes en fil med dette navn, ændres den i stedet.


Filtypen skal være i overensstemmelse med formaterne for at kunne gemme resultater.


For en liste over understøttede formater, se Understøttede dokumentformater.

/saveMode:SaveMode

Funktionen gem sammenligningsresultater. Erstat "SaveMode" med en af følgende:

  • PdfDocument1 - gemmer det første dokument i PDF-format og tilføjer en kommentar til enhver forskel;
  • PdfDocument2 - gemmer det andet dokument i PDF-format og tilføjer en kommentar til enhver forskel;
  • Word - gemmer en liste over forskelle som en Microsoft Word-tabel.

Eksempel på kommando:

“C:\Program Files (x86)\ABBYY FineReader 15\Comparator.exe” /compare /file1:D:\Documents\Document1.pdf /file2:D:\Documents\Document2.pdf /lang:French /recMode:AutoChoose /options:IgnorePunctDiff,UngroupDiff /saveFile:D:\Documents\Comparison.docx /saveMode:Word

Ovenstående kommando starter en sammenligning af de fransksprogede dokumenter Document1.pdf og Document2.pdf. Programmet bestemmer automatisk, om der skal bruges OCR eller den eksisterende PDF-tekst. ABBYY Sammenlign dokumenter ignorerer alle tegnsætningsforskelle, grupperer ikke de forskelle, den finder, og gemmer sammenligningsresultaterne i en fil kaldet Comparison.docx (som en tabel).

04.03.2022 7:13:01

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.