Kommandolinjeparametre til sammenligning af dokumenter

Download

For at sammenligne to versioner af et enkelt dokument i ABBYY Sammenlign dokumenter skal man udføre følgende kommando:

Comparator.exe /compare <ImageSourceCommands> <ComparisonCommands>

Comparator.exe /compare Comparator.exe står for stien til Comparator.exe-filen i programmets installationsmappe.
<ImageSourceCommands> - dokumenter der skal sammenlignes /file1:File_1 /file2:File_2

File_k er stien til dokumentet.


Hvis den fulde sti indeholder mellemrum, skal du sætte det i anførselstegn.

<ComparisonCommands> - sammenligningsindstillinger /lang:LangName

LangName er dokumentets sprog.


Hvis LangName ikke er angivet, bruges det seneste sprog som standard. Du kan angive flere genkendelsessprog ved at adskille dem med mellemrum.


For en liste over understøttede kommandolinje-genkendelsessprog, se LangName-parameterværdi til kommandolinjen.

Yderligere indstillinger:

/recMode:RecognitionMode

PDF-genkendelsestilstand. Erstat "RecognitionMode" med en af følgende:

  • UseOnlyPdfText - bruger kun teksten fra PDF-filen. Denne indstilling er aktiveret som standard (når indstillingen /recMode:RecognitionMode indstillingen ikke er specificeret).
  • AutoChoose - vælger automatisk, om der skal bruges OCR- eller PDF-tekst.
  • UseOnlyOCR - bruger OCR.

For yderligere oplysninger om dokumentbehandlingsindstillinger, se Forbedring af sammenligningsresultater.

Yderligere indstillinger:

/options:OptionsList

Erstat OptionsList med en eller flere af følgende (kommaadskilte):

  • NoheadersFooters - søger ikke efter sidehoveder eller sidefødder (programmet søger som standard efter sidehoveder og sidefødder).
  • IgnorePunctDiff - ignorerer tegnsætningsforskelle (programmet søger som standard efter tegnsætningsfejl).
  • IgnoreOneLetterDiff - ignorerer forskelle, der ikke er større end et bogstav (programmet ser som standard stavefejl).
  • UngroupDiff - grupperer ikke forskelle, der er fundet, inklusive forskelle i brødtekst, overskrifter og sidefødder (programmet grupperer som standard forskelle).

Eksempel på kommando:

“C:\Program Files (x86)\ABBYY FineReader 15\Comparator.exe” /compare /file1:D:\Documents\Document1.pdf /file2:D:\Documents\Document2.pdf /lang:French /recMode:AutoChoose /options:IgnorePunctDiff,UngroupDiff

Ovenstående kommando starter en sammenligning af de fransksprogede dokumenter kaldet Document1.pdf og Document2.pdf og bestemmer automatisk, om der skal bruges OCR- eller dokumentteksten. ABBYY Sammenlign dokumenter ignorerer alle tegnsætningsforskelle og grupperer ikke de forskelle, den finder.

For at lære mere om automatisk at gemme sammenligningsresultater, se Brug af kommandolinjen til at gemme sammenligningsresultater ved programstart.

04.03.2022 7:13:01

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.