Genkendelse af dokumenter

Download

ABBYY FineReader bruger OCR-teknologier (Optical Character Recognition) til at konvertere dokumentbilleder til redigérbar tekst. Inden udførsel af OCR analyserer programmet strukturen i hele dokumentet og registrerer områder, der indeholder tekst, stregkoder, billeder og tabeller. OCR-kvalitet kan forbedres ved at vælge det korrekte dokumentsprog, læsetilstand og udskrivningstype forud for genkendelse.

Som standard genkendes ABBYY FineReader dokumenter automatisk. De nuværende programindstillinger bruges til automatisk genkendelse.

Tip: Du kan deaktivere automatisk analyse og OCR af nyligt tilføjede billeder på Scan/Åbn i dialogboksen Muligheder (Funktioner > Indstillinger…).

I nogle tilfælde kan OCR-processen startes manuelt. Hvis du f.eks. deaktiverede automatisk genkendelse, manuelt valgte områder i et billede eller ændre følgende indstillinger i dialogboksen Muligheder (Funktioner > Indstillinger…):

  • genkendelsessproget i fanen Dokument
  • dokumentets udskrivningstype i fanen Dokument
  • farvetilstanden på fanen Dokument
  • genkendelsesindstillingerne på Læs
  • skrifttyperne til brug på Læs

Sådan startes OCR-processen manuelt:

  • Klik på knappen Læs i den primære værktøjslinje eller
  • Klik på Læs dokument i menuen Dokument

Tip: For at genkende det valgte område eller den valgte side skal du bruge de relevante indstillinger i menuerne Side og Område eller bruge genvejsmenuen.

Se også:

1/14/2020 5:26:18 PM

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.