Scannings- og åbningsmuligheder

Download

For at tilpasse behandlingen af scanning og åbne af sider i ABBYY FineReader kan du:

Du kan få adgang til disse indstillinger fra dialogbokse for åbning og scanning af dokumenter (hvis du bruger ABBYY FineReader 12's scanningsinterface) og på Scan/Åbn i dialogboksen Muligheder (Funktioner > Indstillinger…).

Vigtigt! De ændringer, du foretager i dialogboksen Muligheder vil kun blive anvendt til nyligt indscannede/åbnet billeder.

Scan/Åbn i dialogboksen Muligheder indeholder følgende indstillinger

Automatisk analyse og indstillinger for genkendelse

Som standard analyseres og registreres FineReader dokumenter automatisk, men du kan ændre denne procedure. Følgende tilstande er til rådighed:

 • Læs sidebilleder (omfatter billedforbehandling)

Alle billeder der tilføjes til et FineReader-dokument bliver automatisk forbehandlet med indstillinger fra gruppen Billedbehandling indstillinger. Analyse og genkendelse bliver også udført automatisk.

 • Analyser sidebilleder (omfatter billedforbehandling)

Billedforbehandling og dokumentanalyse udføres automatisk, men genkendelse skal startes manuelt.

 • Forbehandl sidebilleder

Kun forbehandling udføres automatisk. Analyse og genkendelse skal startes manuelt. Denne tilstand bruges almindeligvis til dokumenter med en kompleks struktur.

Hvis du ikke vil have at de billeder, du tilføjer til et FineReader-dokument skal behandles automatisk, så nulstil Behandl sider automatisk, efterhånden som de tilføjes. Dette gør at du hurtigt kan åbne store dokumenter, kun genkende udvælgte sider i et dokument og gemme dokumenter som billeder.

Indstillinger til forbehandling af billede

Med ABBYY FineReader 12 kan du automatisk fjerne almindelige defekter ved scanninger og digitale fotos.

Generelle rettelser

 • Opdel modstående sider

Programmet vil automatisk dele billeder, der indeholder modstående sider i to billeder, der indeholder en side hver.

 • Bestem sideretning

Orienteringen af sider, der er tilføjet til et FineReader-dokument vil automatisk blive registreret og korrigeret om nødvendigt.

 • Ret op på billeder

Skæve sider vil automatisk blive opdaget og rettet op hvis det er nødvendigt.

 • Korriger trapezoidforvrængning

Programmet opdager automatisk trapezformet forvrængning og ujævne tekstlinjer på digitale fotos og scanninger af bøger. Disse fejl vil blive rettet, når det er relevant.

 • Ret tekstlinjer ud

Programmet vil automatisk opdage ujævne tekstlinjer på billeder og rette dem op uden at korrigere for trapezformet forvrængning.

 • Inverter billeder

Når der er passende, vil ABBYY FineReader 12 skifte et billedes farver så billedet indeholder mørk tekst på lys baggrund.

 • Fjern farvemærker

Programmet vil registrere og fjerne alle farvestempler og pennemærker for at lette genkendelse af tekst, der skjules af sådanne mærker. Dette værktøj er beregnet til scannede dokumenter med mørk tekst på en hvid baggrund. Anvend ikke denne indstilling til digitale billeder og dokumenter med farvet baggrund.

 • Korriger billedopløsning

ABBYY FineReader 12 vil automatisk finde den bedste opløsning for billeder, og vil ændre opløsningen af billeder når det er nødvendigt.

Korrigering af foto

 • Find sidekanter

Undertiden har digitale fotografier grænser, der ikke indeholder brugbare data. Programmet vil detektere sådanne grænser og slette dem.

 • Gør baggrund hvidere

ABBYY FineReader vil lysne dine baggrunde og vælge den bedste lysstyrke for billeder.

 • Reducér ISO-støj

Støj vil automatisk blive fjernet fra fotografier.

 • Fjern bevægelsessløring

Skarpheden af slørede digitale fotos vil blive øget.

Bemærk: Du kan deaktivere alle disse indstillinger ved scanning eller åbning af dokumentsider og stadig anvende ønskede forbehandlinger i Billedredigering. Se "Forbehandling af billeder" for at få flere oplysninger.

Scanningsgrænseflader

Som standard bruger ABBYY FineReader sin egen scanningsgrænseflade. Scanningsdialogboksen indeholder følgende indstillinger:

Tip: Du kan vælge, hvilken forbehandlingsfunktioner du vil aktivere, hvilke defekter du vil fjerne, og om dokumentet skal analyseres og genkendes automatisk. Dette gøres ved at aktivereBehandl sider automatisk, efterhånden som de tilføjes og klikke på knappen Indstillinger….

 • Flersidescanning:
  1. Anvend automatisk dokumentføder (ADF)
  2. Duplex scanning
  3. Indstil sidens skanningsforsinkelse i sekunder

Hvis ABBYY FineReader 12's scanningsinterface er uforenelig med din scanner, kan du bruge din scanners indbyggede interface. Scannerens dokumentation bør indeholde beskrivelser af denne dialogboks og dens elementer.

14.01.2020 17:26:18

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.