Gemmer resultater i Microsoft SharePoint

Download

Med ABBYY FineReader kan du gemme genkendt tekst på en netværkskilde – et websted, et onlinebibliotek osv.

Sådan gemmes genkendt tekst i Microsoft SharePoint:

  1. Klik på et menupunkt eller en knap på værktøjslinjen, der gemmer dokumentet i det ønskede format.
  2. I den dialogboks, der åbnes, skal du angive filens navn og adressen for den netværksmappe, hvor du vil gemme den.

Tip: Klik på Formatindstillinger… hvis du vil ændre lagringsindstillingerne for filen.

  1. I tilfælde af en fil med flere sider skal du vælge de ønskede lagringsindstillinger på rullelisten Filindstillinger.
  2. Vælg Åbn dokument, når det er gemt, hvis dokumentet skal åbnes, når det er gemt.
  3. Klik på Gem.

Vigtigt!

  • Hvis du har kopieret netværksmappens adresse fra en browser, skal du kontrollere, at den ser ud som følger: http://Server/share. Du kan få den rigtige adresse ved at højreklikke på den ønskede mappe og klikke på Kopier link-adresse... i genvejsmenuen.
  • Du kan også kopiere netværksmappens adresse fra Windows Stifinder. I dette tilfælde skal adressen se sådan ud: \\Server\share.

1/14/2020 5:26:18 PM

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.