Hvis et billede ikke bliver registreret

Download

Billed-områder markerer billederne i dit dokument. Du kan også bruge Billedeområder, hvis du ikke ønsker, at et tekstfragment skal genkendes. Hvis programmet ikke automatisk finder et billede, så brug Billed-redskabet til manuelt at tegne et billedområde omkring billedet.

  1. På værktøjslinien øverst på Billed-vinduet vælges redskabet, og derefter bruges musen til at trække et rektangel rundt om området på dit billede.
  2. Kør OCR-processen igen.

Hvis der er tekst trykt over et billede i dit dokument, så tegn et Baggrundsbillede-område omkring dette billede.

  1. I vinduet Billede skal du vælge værktøjet på værktøjslinjen og trække en ramme rundt om billedet.

Bemærk: Hvis du ikke ser dette værktøj på værktøjslinjen, skal du tilføje det. Se Værktøjslinjer for detaljerede instruktioner.

  1. Start OCR-processen.

Du kan ændre et eksisterende område til Billede eller Baggrundsbillede. Højre-klik på området og klik derefter på Skift områdetype til > Billede eller Skift områdetype til > Baggrundsbillede.

Læs mere om områdetyper og redigering af områder, se Hvis områder registreres forkert.

14.01.2020 17:26:18

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.