Nyheder i ABBYY FineReader 12

Download

Nedenfor følger en kort oversigt over de vigtigste nye funktioner og forbedringer, der er indført i ABBYY FineReader 12.

Forbedret genkendelsesnøjagtighed

Den nye version af ABBYY FineReader giver mere præcis OCR og er bedre til at genskabe den oprindelige formatering af dokumenter takket være forbedringer i ABBYY's patenterede adaptive dokument-genkendelsesteknologi (ADRT). Programmet nu bedre til at registrere dokumenters stiltyper, overskrifter og tabeller, så du ikke behøver at formatere dine dokumenter når de er genkendt.

Genkendelsessprog

ABBYY FineReader 12 kan nu genkende russiske tekster med accent. OCR-kvalitet er blevet bedre for kinesisk, japansk, koreansk, arabisk og hebræisk.

Hurtigere og venligere brugergrænseflade

  • Baggrundsbehandling

Det kan tage nogen tid at genkende meget store dokumenter. I den nye version, kører tidskrævende processer i baggrunden, så du kan fortsætte med at arbejde på de dele, som allerede er blevet genkendt. Nu behøver du ikke at vente på at OCR-processen bliver færdig inden du kan justere billedområder, ikke-genkendte sider, tvungen-start af OCR på en bestemt side eller billedeområde, tilføj sider fra andre kilder, eller omorganiser sider i dokumentet.

  • Hurtigere indlæser af billede

Sidebilleder bliver i programmet så snart du scanner papiroriginalerne, så du straks kan se resultaterne af scanninger og vælge sider og billedområder der skal genkendes.

  • Lettere citering

Ethvert billedområde der indeholder tekst, billeder eller tabeller kan nemt genkendes og kopieres til Udklipsholderen med et museklik.

  • Alle de grundlæggende funktioner, herunder at rulle, zoome, er nu også understøttet på berøringsskærme.

Forbehandling af billede og kamera-OCR

De forbedrede forbehandlingsalgoritmer for billeder sikrer en bedre genkendelse af fotograferede tekster og producerer tekstfotos, der er lige så gode som scanninger. De nye fotokorrektions funktioner omfatter automatisk beskæring og korrektion af geometrisk forvridning, og udjævning af lysstyrke og baggrundsfarver.

Med ABBYY FineReader 12 kan du vælge de forbehandlingsindstillinger, du ønsker at anvende på alle nye billede, så du ikke behøver at korrigere hvert billede separat.

Bedre billedkvalitet for arkiverede dokumenter

ABBYY FineReader 12 indeholder ny PreciseScan-teknologi, som udglatter tegn for at forbedre den visuelle kvalitet af scannede dokumenter. Som et resultat heraf ser tegn ikke pixeleret ud selv når du zoomer ind på siden.

Nye værktøjer til manuel redigering af genkendelses-output

Kontrol og korrektionsmuligheder er blevet udvidet i den nye version. I ABBYY FineReader 12 kan du formatere genkendte tekster i verifikationsvinduet, som nu også omfatter et værktøj til at indsætte specielle tegn der ikke findes på almindelige tastaturer. Du kan også bruge genvejstaster til de mest hyppige kontrol- og korrektionskommandoer.

I ABBYY FineReader 12, kan du deaktivere genskabelse af sådanne strukturelle elementer som sidehoveder, sidefødder, fodnoter, indholdsfortegnelse og nummererede lister. Dette kan være nødvendigt, hvis du ønsker, at disse elementer kan vises som almindelig tekst for bedre kompatibilitet med andre produkter, f. eks. oversættelsessoftware og e-bog redigeringssoftware.

Nye gemme-indstillinger

  • Når du gemmer OCR-resultater til XLSX, kan du nu gemme billeder, fjerne tekstformatering og gemme hver side på et separat Excel regneark.
  • ABBYY FineReader 12 kan oprette ePub filer der er kompatible med EPUB 2.0.1 og EPUB 3.0 standarderne.

Forbedret integration med tredjepartstjenester og -applikationer

Nu kan du eksportere dine genkendte dokumenter direkte til SharePoint Online og Microsoft Office 365, og de nye åbne og gemme dialogbokse giver nem adgang til skylagringstjenester, såsom Google Drive, Dropbox og SkyDrive.

1/14/2020 5:26:18 PM

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.