Brug af Stiltyper

Download

Ved tekstgenkendelse registrerer ABBYY FineReader de stiltyper og formateringer, der bruges i det originale dokument. Disse stiltyper og formateringer gengives i output-dokumentet. Du kan gennemse og redigere dokument-stiltyperne og oprette nye stiltyper til at formatere genkendt tekst i Tekstvinduet.

Sådan bruges en stiltype til et tekstfragment:

  1. Vælg det ønskede tekstfragment i Tekstvinduet.
  2. Klik på Egenskaber fra genvejsmenuen.
  3. Vælg den ønskede stiltype fra listen Stil på ruden Egenskaber for tekst.

Bemærk: Når du gemmer genkendte tekster i DOCX, ODT eller RTF, kan alle eksisterende stiltyper bevares. For yderligere oplysninger, se "Sådan gemmer du redigerbare dokumenter."

Ændring, oprettelse og fletning af stiltyper:

  1. På menuen Funktioner klikkes på  Typografiredigering…
  2. I dialogboksen Stilredigering vælges den ønskede stil og dens navn, skrifttype, størrelse, tegnmellemrum og skala justeres.
  3. Hvis du vil oprette en ny stil, så klik på Ny. Den nyoprettede stil vil blive føjet til listen over tilgængelige stiltyper, hvor du kan justere den.
  4. For at sammenflette flere stilarter til én, skal du vælge de stilarter du vil sammenflette, og klikke på Sammenflet…. I dialogboksen Flet stiltyper skal du angive den stil, hvori de valgte stilarter kan sammenflettes.
  5. Klik på Gem for at gemme ændringerne.

Du kan navigere mellem tekstfragmenter i samme stil. I dialogboksen Stilredigering, skal du vælge den ønskede stil og klikke på Forrige fragment eller Næste fragment.

14.01.2020 17:26:18

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.