Hvad er et FineReader-dokument?

Download

Mens du arbejder med programmet, kan du gemme dine foreløbige resultater i et FineReader-dokument så du kan genoptage dit arbejde, hvor du slap. Et FineReader-dokument indeholder kildebillederne, teksten der er blevet genkendt på billederne, dine programindstillinger og ethvert brugermønster, sprog eller sproggrupper du har oprettet for at genkende teksten på billederne.

Arbejde med et ABBYY FineReader-dokument:

Åbning af et FineReader-dokument

Når du starter ABBYY FineReader, oprettes et nyt FineReader-dokument. Du kan bruge dette dokument eller åbne et eksisterende et.

Sådan åbner man et eksisterende FineReader-dokument:

 1. I menuen Filer klikker du på Åbn FineReader-dokument…
 2. Vælg det ønskede dokument i den dialogboks der åbnes.

Bemærk: Når du åbner et FineReader-dokument, som blev oprettet i en tidligere version af programmet, vil ABBYY FineReader forsøge at konvertere den til dokumentformatet i den aktuelle version af FineReader. Denne proces er uigenkaldelig, og du vil blive bedt om at gemme det konverterede dokument under et andet navn. Genkendt tekst fra det gamle dokument vil ikke blive overført til det nye dokument.

Tip: Hvis du vil have at det sidste dokument du arbejdede på åbnes når du starter ABBYY FineReader, så vælg Åbn det sidst brugte FineReader-dokument, når programmet starter indstilling på fanen Avanceret i dialogboksen Muligheder (klik på Funktioner > Indstillinger… for at åbne dialogboksen).

Du kan også åbne et FineReader-dokument fra Windows Stifinder ved at højreklikke på det og derefter klikke på Åbn i ABBYY FineReader 12. FineReader dokumenter har ikonet  .

Tilføjelse af billeder til et FineReader-dokument

 1. I menuen Filer klikker du på Åbn PDF-fil eller -billede…
 2. Vælg en eller flere billeder i den dialogboks, der åbnes og klik på Åben. Billedet vil blive tilføjet til enden af det åbne FineReader-dokument, og kopien gemmes i dokumentets mappe.

Du kan også tilføje billeder fra Windows Stifinder til et FineReader-dokument. Højreklik på et billed i Windows Stifinder og klik derefter på Åbn i ABBYY FineReader på genvejsmenuen. Hvis et FineReader-dokument er åbent når du gør det, vil billederne blive tilføjet til enden af dette dokument. Hvis dette ikke er tilfældet, vil et nyt FineReader-dokument oprettes ud fra billederne.

Scanninger kan også tilføjes. For yderligere oplysninger, se "Scanning af papirdokumenter."

Fjernelse af en side fra et dokument

 • Vælg en side i vinduet Sider og tryk på tasten Slet, eller
 • På menuen Side skal du klikke på Slet side fra dokument, eller
 • Højreklik på den valgte side og klik på Slet side fra dokument.

Du kan vælge og slette mere end én side i vinduet Sider.

Gemning af dokumenter

 1. I menuen Filer klikker du på Gem FineReader-dokument…
 2. Angiv stien til den mappe, hvori du ønsker at gemme dokumentet, og dokumentets navn i den dialogboks, der åbnes.

Vigtigt! Når du gemmer et ABBYY FineReader-dokument, vil ethvert brugermønster og -sprog, der blev oprettet da du arbejdede med dette dokument, gemmes sammen med sidebilleder og tekst.

Lukning af et dokument

 • For at lukke en dokumentside, skal du klikke på Luk aktuel side i menuen Dokument.
 • For at lukke hele dokumentet, klik på Luk FineReader-dokument fra menuen Fil.

Opsplitning af et FineReader-dokument

Ved behandling af et stort antal flersidede dokumenter, er det ofte mere praktisk at scanne alle dokumenterne først og først derefter analysere og genkende dem. Men for at bevare den oprindelige formatering af hvert papirdokument korrekt, skal ABBYY FineReader behandle hver enkelt af dem som et særskilt FineReader-dokument. ABBYY FineReader indeholder værktøjer til at gruppere scannede sider i særskilte dokumenter.

Sådan opdeles et ABBYY FineReader-dokument i flere dokumenter:

 1. I menuen Filer skal du klikke på Opdel FineReader-dokument… eller vælg sider i ruden Sider, højreklik på markeringen, og klik derefter på Flyt sider til nyt dokument…
 2. I dialogboksen der åbnes, skal du oprette det nødvendige antal dokumenter ved at klikke på knappen Tilføj dokument.
 3. Flyt sider fra vinduet Sider til deres respektive dokumenter der vises i ruden Nye dokumenter ved hjælp af en af følgende tre metoder:
  • Vælg sider og træk dem med musen;

Bemærk: Du kan også bruge træk-og-slip til at flytte sider mellem dokumenter.

 • Klik på knappen Flyt for at flytte de valgte sider til det aktuelle dokument der vises i ruden Nye dokumenter eller klik på knappen Returnér for at vende tilbage til vinduet Sider.
 • Brug tastaturgenveje: tryk på Ctrl+højrepil for at flytte de valgte sider fra vinduet Sider til det valgte dokument i ruden Nyt dokument, og Ctrl+venstrepil eller Slet for at flytte dem tilbage.
 1. Når du er færdig med at flytte sider ind i de nye FineReader-dokumenter, skal du klikke på knappen Opret alle for at oprette alle dokumenter på én gang eller klik på knappen Opret i hvert af de individuelle dokumenter.

Tip: Du kan også trække og slippe udvalgte sider fra ruden Sider til ethvert andet ABBYY FineReader-vindue. Et nyt ABBYY FineReader-dokument vil blive oprettet for disse sider.

Bestilling af sider i et FineReader-dokument

 1. Vælg en eller flere sider i vinduet Sider.
 2. Højreklik på det valgte og klik derefter på Omnummerér sider… i genvejsmenuen.
 3. I dialogboksen Omnummerér sider skal du vælge én af følgende:
  • Omnummerér sider (kan ikke fortrydes)

Dette ændrer alle sidenumre successivt, startende med den valgte side.

 • Gendan oprindelig siderækkefølge efter duplexscanning

Denne valgmulighed gendanner den oprindelige sidenummerering for et dokument med dobbeltsidede sider, hvis du brugte en scanner med en automatisk arkføder til først at scanne alle sider med ulige sidetal og derefter alle sider med lige sidetal. Du kan vælge mellem normal og omvendt rækkefølge for sider med lige sidetal.

Vigtigt! Denne valgmulighed vil kun fungere hvis 3 eller flere fortløbende nummererede sider vælges.

 • Udskift bogsider

Denne indstilling er nyttig, hvis du scanner en bog, som er skrevet fra venstre mod højre og dele modstående sider, men undlader at angive det korrekte sprog.

Vigtigt! Denne valgmulighed vil kun fungere for 2 eller flere fortløbende nummererede sider, inklusive mindst 2 modstående sider.

Bemærk: Handlingen afrbydes ved at vælge Fortryd sidste handling.

 1. Klik på OK.

Rækkefølgen på siderne i vinduet Sider vil ændre sig for at afspejle den nye nummerering.

Bemærk:

 1. For at ændre et nummer på en side skal du klikke på dennes nummer i vinduet Sider og indtaste det nye nummer i feltet.
 2. I tilstanden  Miniaturer kan du ændre sidenummerering ved blot at trække de valgte sider til den ønskede plads i dokumentet.

Dokumentegenskaber

Egenskaber for dokument indeholder oplysninger om dokumentet (det udvidede navn på dokument, forfatter, emne, nøgleord osv.). Dokumentegenskaber kan bruges til at sortere dine filer. Derudover kan du søge efter dokumenter ud fra deres egenskaber og redigere egenskaberne for et dokument.

Ved genkendelse af PDF-filer og visse typer af billedfiler eksporterer ABBYY FineReader kildedokumentets egenskaber. Du kan redigere disse egenskaber.

Sådan tilføjes eller ændres egenskaber for dokumentet:

 1. Klik på Funktioner > Indstillinger…
 2. Klik på fanen Dokument, og angiv navn, forfatter, emne og nøgleord under gruppen Dokumentegenskaber.

Mønstre og -sprog

Du kan gemme mønster og sprogindstillinger og indlæse indstillinger fra filer.

For at læse mere om mønstre, se "Hvis det udskrevne dokument indeholder skrifttyper der ikke er standard." Afsnittet "Hvis programmet ikke kan genkende nogle af tegnene" forklarer, hvordan du bruger brugersprog.

Sådan gemmes mønstre og sprog i en fil:

 1. Åbn dialogboksen Muligheder (Funktioner > Indstillinger…), og klik derefter på Læs.
 2. Under Brugermønstre og -sprog, skal du klikke på knappen Gem til fil….
 3. I den dialogboks der åbnes, skal du indtaste et navn for filen og specificere en lagerplacering.

Denne fil vil indeholde stien til den mappe, hvor brugersprog, sproggrupper, ordbøger,og mønstre er lagret.

Sådan indlæses mønstre og sprog:

 1. Åbn dialogboksen Muligheder (Funktioner > Indstillinger…), og klik derefter på Læs.
 2. Under Brugermønstre og -sprog, skal du klikke på knappen Indlæs fra fil….
 3. I dialogboksen Indlæs indstillinger skal du vælge den fil, der indeholder de ønskede brugermønstre og sprog (den skal have filtypen *.fbt) og klikke på Åbn.

1/14/2020 5:26:18 PM

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.