Aby mohl program správně rozpoznat text obrázku, potřebuje znát jazyk textu.

Aplikace ABBYY FineReader 12 Sprint dokáže rozpoznat text v jednom z až 190 jazyků. Úplný seznam jazyků podporovaných vaší verzí programu naleznete v části Nápověda > O aplikaci ABBYY FineReader Sprint > Informace o licenci.

Jazyk(y) pro svůj dokument lze zvolit v podokně EXPORTOVAT NASTAVENÍ výběrem z rozevíracího seznamu JAZYKY DOKUMENTU . Tento seznam obsahuje jazyky, které se ve vašem zařízení používají nejčastěji, a jazyky dokumentů vybrané v předchozích relacích. Pokud se požadované jazyky dokumentu v seznamu nenachází, klikněte na tlačítko Další jazyky... a poté vyberte požadované jazyky. Vybrané jazyky se zobrazí v poli v horní části dialogového okna Editor jazyků.

Tip: Aby bylo možné rozpoznat dokumenty napsané ve více než jednom jazyce, vyberte všechny příslušné jazyky. Upozorňujeme však, že výběrem více než tři jazyků se proces rozpoznávání výrazně zpomalí.

02.11.2018 17:37:16

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.