Kvalita převodu závisí na kvalitě původního dokumentu a nastavení skenování. Obrázky s nižší kvalitou budou mít za následek nižší přesnost rozpoznávání, je tedy důležité vzít v úvahu vlastnosti zdrojového dokumentu a určit vhodná nastavení pro skenování.

  • Při skenování zarovnejte okraje stránky co nejlépe s okraji skenovací plochy. Pokud bude text výsledného obrázku zešikmený, nemusí být správně rozpoznán.
  • Dokument z tiskárny je třeba naskenovat v režimu stupňů šedi a v rozlišení 300 dpi. Dokumenty s malou velikostí písmen je třeba naskenovat v rozlišení 600 dpi.
  • Zkontrolujte, zda je zadán správný jas. Pokud je nastavení jasu příliš vysoké, budou znaky příliš světlé, tenké a nesouvislé. Pokud je příliš nízké, znaky budou příliš silné a mohou se prolínat.

Nastavení jasu

Naskenované soubory musí být snadno čitelné. Nesprávné nastavení jasu může nepříznivě ovlivnit kvalitu rozpoznávání.

Ve většině případů je nejvhodnější nastavit jas na 50 %.

Pokud výsledný obrázek obsahuje velké množství vad, např. písmena splývají nebo jsou nesouvislá, podívejte se do níže uvedené tabulky, kde naleznete doporučení, jak získat lepší obrázek.

Problémy s obrazem Doporučení
Takovýto text je připraven k rozpoznávání a není třeba provádět žádné úpravy.

Znaky jsou nesouvislé, příliš jasné a příliš tenké.
  • Snižte jas, aby byl obrázek tmavší
  • Použijte režim skenování ve stupních šedi (jas se v tomto režimu upraví automaticky)

Znaky splývají a jsou zkreslené, protože jsou příliš tmavé a silné.
  • Zvyšte jas, aby byl obrázek světlejší
  • Použijte režim skenování ve stupních šedi (jas se v tomto režimu upraví automaticky)

Rozlišení

Kvalitu rozpoznávání ovlivní rozlišení zdrojového obrázku. U obrázků s nízkým rozlišením může dojít k nesprávnému rozlišení textu.

Doporučené rozlišení je 300 dpi.

Důležité! Svislé i vodorovné rozlišení obrázku musí být stejné.

Obrázky s příliš vysokým rozlišením (více než 600 dpi) nepřinesou žádné výrazné zlepšení kvality rozpoznávání, prodlouží se však doba rozpoznávání a převodu do jiných formátů. Obrázky s rozlišením nižším než 150 dpi mohou být rozpoznány nesprávně.

02.11.2018 17:37:16

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.