Aplikace ABBYY FineReader 12 Sprint umožňuje rozpoznat text obrázků a výsledky uložit v jakémkoliv z podporovaných výstupních formátů:

 • V podokně EXPORTOVAT NASTAVENÍ zvolte požadovaný výstupní formát.
  Poznámka: Pokud se požadovaný formát v podokně EXPORTOVAT NASTAVENÍ nezobrazí, klikněte na možnost Ostatní formáty a vyberte požadovaný formát z rozevíracího seznamu.
 • Požadovaný výstupní formát můžete také zvolit kliknutím na možnost Soubor >Uložit dokument.

Naskenovaný dokument můžete také uložit jako soubor obrázku nebo soubor PDF pouze s obrázky:

 1. Kliknutím na Uložit jako… v nabídce Soubor nebo kliknutím na tlačítko Obrazový soubor v panelu EXPORTOVAT NASTAVENÍ otevřete dialogové okno Uložit jako.
 2. V dialogovém okně Uložit jako uveďte:
  • název výstupního souboru obrázku,
  • složku, do které chcete soubor obrázku uložit,
  • požadovaný formát obrázku (pouze obrázkový PDF, TIFF, JPEG, JBIG2, BMP nebo PNG).

Poznámka: Při ukládání dokumentů PDF v aplikaci ABBYY FineReader 12 Sprint v japonštině (č. součásti 1257/12 a starší) se ujistěte, že máte v počítači nainstalovaná písma MS Mincho a MS Gothic. Pokud tato písma nejsou nainstalována, některé znaky v japonském textu mohou být nahrazeny čínskými nebo korejskými znaky.

02.11.2018 17:37:16

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.