Pokud byly stránky naskenovány v nesprávném pořadí, nebo dokument obsahuje stránky, které nepotřebujete, můžete změnit pořadí stránek nebo nadbytečné stránky odstranit.'

  • Chcete-li změnit pořadí stránek, přetáhněte je na správné místo v levém podokně.
  • Chcete-li stránku odstranit, klikněte na ni pravým tlačítkem myši a poté klikněte na možnost Odstranit v místní nabídce, nebo vyberte stránku a stiskněte klávesu Delete.

Důležité! Pokud jste dokument před změnou pořadí stránek již uložili, je třeba jej uložit znovu, aby se provedené změny projevily. Chcete-li dokument uložit, klikněte na jedno z tlačítek v podokně EXPORTOVAT NASTAVENÍ.

02.11.2018 17:37:16

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.