Při skenování knihy se protilehlé stránky mohou objevit na jednom obrázku.

Za účelem zvýšení kvality rozpoznávání je vhodné takové obrázky rozdělit na dva, aby každý obrázek obsahoval pouze jednu stránku.

  1. Vyberte obrázek, který chcete rozdělit.
  2. Otevřete UPRAVIT OBRAZ a klikněte na ROZDĚLIT.
  3. V závislosti na orientaci protilehlých stránek vyberte svislý nebo vodorovný oddělovač a umístěte jej mezi stránky.
    Tip: Chcete-li smazat všechny oddělovače, klikněte na .
  4. Klikněte na tlačítko Rozdělit.
  5. Chcete-li režim úpravy obrázku ukončit, klikněte na Zavřít nástroje pro úpravu obrazu.

Každý z vybraných obrázků se rozdělí na dva samostatné obrázky, které budou obsahovat pouze jednu stránku.

Tip: Pokud se v dokumentu nachází velké množství obrázků s protilehlými stránkami, můžete je nechat rozdělit automaticky. Přidržte klávesu Ctrl nebo Shift, vyberte obrázky, které chcete rozdělit, a poté klikněte na tlačítko Rozdělit všechny automaticky. Pokud potřebujete rozdělit všechny obrázky, vyberte první a poté klikněte na tlačítko Rozdělit všechny automaticky. Aplikace ABBYY FineReader 12 Sprint automaticky přidá svislé nebo vodorovné oddělovače tam, kde je to nutné, a rozdělí vybrané obrázky s protilehlými stránkami.

Důležité! Pokud jste dokument před rozdělením protilehlých stránek již uložili, je třeba jej uložit znovu, aby se změny provedené pomocí nástroje Rozdělení projevily. Chcete-li dokument uložit, zavřete nástroje pro obrázky a klikněte na jedno z tlačítek v podokně EXPORTOVAT NASTAVENÍ.

02.11.2018 17:37:16

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.