Označování textu

Editor PDF umožňuje označování změn, které by v dokumentu měly být provedeny. Jakýmkoli vložením označení úprav se nemění samotný text, ale pouze se označuje, kde je třeba provést jaké změny.

Anotace vztahující se k úpravám textu jsou k dispozici pouze v dokumentech s textovou vrstvou nebo v dokumentech rozpoznaných v rámci procesu rozpoznávání na pozadí.

Aplikace ABBYY FineReader nabízí následující nástroje pro označování:

Zvýraznit
Podtrhnout
Přeškrtnout
Přidat poznámku ke vkládání textu

Dvojím kliknutím na komentář lze k jakémukoli typu anotace přidat komentář. Více informací o komentářích naleznete v kapitole Spolupráce na dokumentech PDF.

Zvýraznění, podtržení nebo vyškrtnutí části textu:

  • Na panelu nástrojů na kartě Dokument vyberte nástroj pro označování a poté vyberte požadovanou část textu, nebo
  • vyberte požadovanou část textu a pak na panelu nástrojů na kartě Dokument vyberte nástroj pro označování.

Označení místa pro vložení textu:

  • Klikněte na nástroj na panelu nástrojů na kartě Dokument a klikněte na místo, kam chcete vložit text.

Změna barvy označení anotace:

  • Pravým tlačítkem myši klikněte na anotaci a vyberte požadovanou barvu z místní nabídky, nebo
  • Klikněte na nástroj pro označování na panelu nástrojů na kartě Dokument a poté klikněte na jedno z barevných políček na panelu nástrojů, který se zobrazí nad dokumentem.

K označení určitých částí textu můžete použít funkci vyhledávání, aby při jejich hledání nebylo nutno procházet celý dokument.

  1. Otevřete podokno Vyhledat.
  2. Zadejte slovo nebo slovní spojení, které chcete vyhledat.
  3. V podokně HLEDAT vyberte výsledky vyhledávání, které chcete označit, a klikněte na požadovaný značkovací nástroj. Chcete-li vybrat jinou barvu, klikněte na šipku vedle značkovacího nástroje, a nikoli na samotný nástroj, a pak klikněte na požadovanou barvu na paletě barev, která se zobrazí.

Ve výchozím nastavení značkovací nástroje v podokně Vyhledat používají stejné barvy jako značkovací nástroje na panelů nástrojů Nástroje PDF.

17.05.2023 7:34:31

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.