Uspořádání stránek v dokumentu PDF

Editor PDF umožňuje odstraňovat, otáčet, ořezávat, přesouvat, nahrazovat a rozpoznávat vybrané stránky a také přidávat chybějící nebo prázdné stránky, opravovat obrazy stránek a vytvářet nové soubory PDF s použitím vybraných stránek. To vše lze provádět rychlým přepínáním mezi různými stránkami dokumentu PDF nebo výběrem vhodného rozsahu stránek.

Chcete-li přepnout režim uspořádání stránek, zvolte kartu Seřadit stránky.

Chcete-li vybrat příslušné stránky, zadejte do rámečku buď číslo stránky, rozsah stránek (např. 2, 3, 5–7), nebo z rozevíracího seznamu vyberte jednu z následujících možností: Sudé stránky, Liché stránky, Všechny stránky.

Odstraňování stránky z dokumentu PDF...

Otáčení stránky...

Oříznutí stránky...

Přidání prázdné stránky do dokumentu PDF...

Přidávání stránek z dokumentu PDF...

Přidávání stránek ze souboru…

Skenování stránek a jejich přidávání do dokumentu PDF…

Úprava pořadí stránek v dokumentu…

Nahrazování stránek dokumentu...

Uspořádání stránek v dokumentu PDF...

Rozdělování dokumentu PDF...

Rozpoznávání vybraných stránek...

Vylepšení obrazů stránek...

Vytvoření dokumentu PDF z vybraných stránek...

Parametry zpracování obrazu pro přidané stránky...

5/17/2023 7:34:31 AM

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.