Rozdělování podle záložek

V Editoru PDF lze rozdělit dokument PDF, v němž jsou použity pouze záložky první úrovně. Pro každou záložku první úrovně bude vytvořen jeden nový dokument.

Rozdělení dokumentu podle záložek se provádí následujícím způsobem:

 1. K otevření dokumentu použijte Editor PDF a poté zvolte Soubor > Rozdělit dokument...
 2. V dialogovém okně, které se otevře:
  1. Zadejte Způsob rozdělení > Podle záložek (pouze první úrovně).
  2. Zvolte způsob tvorby názvů souborů z Název souboru rozevíracího seznamu:
   • Stejný jako název záložky dává novým dokumentům názvy podle záložek. Ve výchozím nastavení jsou názvy dokumentů číslovány. Povolte číslování před, nebo za názvem a zadejte počet číslic.

     Např. parametry „Číslování: Za názvem, Počet číslic: 3“ vytvoří následující názvy dokumentů: Introduction001.pdf, Chapter_1002.pdf, Chapter_2003.pdf atd., kde Introduction.pdf, Chapter_1.pdf, Chapter_2.pdf jsou názvy záložek.
    Zrušením zaškrtnutí Přidat číslování zakážete číslování.
   • Pokud potřebujete změnit název dokumentu, použijte Vlastní název.  Názvy dokumentů se číslují na konci, aby každý byl vždy jedinečný. Povolte číslování před, nebo za názvem a zadejte počet číslic.

    Např. parametry „Název: Document, Číslování: Za názvem, Počet číslic: 3“ vytvoří následující názvy dokumentů: Document001.pdf, Document002.pdf, Document003.pdf atd.
    Ve výchozím nastavení se používá název zdrojového dokumentu.
  3. Uložte nové dokumenty do složky se zdrojovým dokumentem, nebo zadejte jiné umístění.

   Přiložené soubory budou odeslány do samostatné složky s názvem Přílohy ve stejném adresáři. V nových dokumentech nejsou zachovány záložky.
 3. Klikněte na Rozdělit.

Po dokončení rozdělování se složka obsahující nové soubory otevře v novém okně.

04.03.2022 7:12:59

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.