Vyhledat a redigovat

Pomocí Editoru PDF můžete odstranit důvěrné informace z dokumentů PDF před jejich publikováním. Uděláte to následujícím způsobem:

 1. Klikněte na záložku v levém panelu nebo klikněte na Zobrazit > Vyhledat a otevřete panel HLEDAT.
 2. Přejděte na záložku REDIGOVAT.
 3. V textovém poli Najít text:
 4. Slova nebo fráze, které odpovídají vašemu dotazu, se v dokumentu zvýrazní.
  Výsledky vyhledávání budou rozděleny do skupin (podle umístění: text, komentáře nebo záložky) a vy pak budete moci zvýraznit celé skupiny.
   
 5. Pokud je to potřeba, můžete kliknout na šipku vedle ikony  a zvolit některou z následujících možností:
  • Přesná shoda vyhledá jen slova, která se přesně shodují s těmi, která jste napsali do pole pro vyhledávání.
   Např. vyhledávání slova „correct“ nenajde výrazy jako „incorrectly“ nebo „correction“.
  • Rozlišovat velká a malá písmena vyhledá jen slova, která budou odpovídat vyhledávanému dotazu i velikostí písmen.
   Např. vyhledávání výrazu „Editor“ nenajde slova „editor“ nebo „EDITOR“.
 6. Zvýrazněte slovo nebo frázi, které chcete redigovat, ve výsledcích vyhledávání.
  Pokud chcete redigovat více slov nebo frází najednou, zvolte příslušnou hodnotu v panelu Vyhledávání.
 7. Klikněte na Redigovat.
  Tím odstraníte vybraná slova nebo fráze a začerníte místa jejich výskytu.
 8. Uložte provedené změny.

Hledání a redigování s použitím seznamů klíčových slov

Pokud potřebujete v dokumentu hledat a redigovat opakující se slova nebo slovní spojení (např. důvěrné údaje o vaší společnosti apod.), vytvořte seznam klíčových slov s těmito slovy a používejte ho při hledání a redigování odpovídajícího textu. Můžete to provést kliknutím na ikonu v textovém poli Najít text a výběrem jedné z následujících položek z rozevíracího seznamu:

 • Přidat klíčové slovo do seznamu pro přidání slova nebo slovního spojení, které je aktuálně v textovém poli, do seznamu klíčových slov;
 • Najít s použitím seznamu klíčových slov pro hledání textu s použitím vlastního seznamu klíčových slov;
 • Upravit seznam klíčových slov... pro přidání, změnu, odstranění a uložení klíčových slov seznamu.
  Pokud chcete uložit změny, které byly v seznamu provedeny, a provést vyhledávání s použitím změněného seznamu klíčových slov, klikněte na možnost Uložit a najít.  


  Pokud chcete zobrazit všechna slova v daném seznamu, přejeďte kurzorem myši přes název seznamu.


  Chcete-li seznam klíčových slov zavřít, klikněte na ikonu vedle jeho názvu a zrušte zaškrtnutí Najít s použitím seznamu klíčových slov.

04.03.2022 7:12:59

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.