Vytvoření dokumentu aplikace Word s použitím obrazových souborů

Chcete-li vytvořit dokument aplikace Word s použitím obrazových souborů nebo tištěných dokumentů, proveďte následující kroky:

 1. Spusťte aplikaci Microsoft Word.
 2. Na panelu nástrojů ABBYY FineReader PDF 15 klikněte na následující možnost:
  • Skenovat do aplikace Word pro vytvoření dokumentu aplikace Word s použitím skeneru nebo fotoaparátu.
   Tím se otevře dialogové okno ABBYY FineReader PDF 15 pro převod obrázku ze skeneru. v tomto dialogovém okně zadejte všechny požadované parametry a nastavení skenování a naskenujte odpovídající obrázky.
  • Převést do aplikace Word pro vytvoření dokumentu aplikace Word s použitím obrazových souborů.
   V zobrazeném dialogovém okně zadejte následující:
   1. Jazyky dokumentu.Více informací je uvedeno v kapitoleJazyky rozpoznávání.
   2. Rozvržení dokumentu. Vyberte příslušná nastavení podle zamýšleného použití výstupního dokumentu.
   3. Klikněte na možnostMožnosti. Otevře se Nastavení formátů na záložce DOC(X)/RTF/ODT v dialogovém okně Možnosti (Nástroje > Možnosti...). Dále zadejte další možnosti.
   4. Klikněte na OK.

    V zobrazeném dialogovém okně vyberte odpovídající obrázky a počkejte, až proběhne převod.
    Výstupní dokument aplikace Microsoft Word se zobrazí na obrazovce. Proveďte veškeré nutné změny a uložte dokument.

04.03.2022 7:12:59

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.