Úpravy formulářů

V editoru PDF můžete provádět různé operace s interaktivními poli formulářů v dokumentech PDF. Můžete:

Přidávání polí

 1. Přepněte do režimu úprav formulářů.
 2. Na panelu nástrojů pro formulář klikněte na typ pole, které chcete přidat.

 3. Klikněte na místo, kam chcete pole přidat. Přidá se pole výchozí velikosti.
  Pro přidání pole libovolné velikosti neuvolňujte levé tlačítko myši a přetáhněte ukazatel myši v požadovaném směru.
  Když zvolíte nástroj Přepínač, přidá se do formuláře přepínač pokaždé, když ve formuláři kliknete myší. Po přidání požadovaného počtu přepínačů stiskněte klávesu Esc, čímž se nástroj vypne.
  Viz také: Přepínače
 4. V případě potřeby pole upravte.
 5. Ukončete režim úprav.

Úpravy polí

 1. Přepněte do režimu úprav formulářů.
 2. Dvakrát klikněte na pole, které chcete upravit (nebo na něj klikněte pravým tlačítkem myši a v místní nabídce zvolte možnost Vlastnosti...).
 3. V dialogovém okně Vlastnosti změňte vlastnosti pole.
  Sada vlastností, která se v tomto dialogovém okně zobrazí, závisí na typu zvoleného pole.
  Více informací o vlastnostech jednotlivých typů polí naleznete pod níže uvedenými odkazy:
 4. Kliknutím na OK uložíte změny.
  Kliknutím na Zrušit zahodíte všechny změny.
 5. Ukončete režim úprav.

Kopírování polí

Vytvoření propojené kopie pole

Přesouvání polí na stránce

Vyrovnávání polí s ohledem na ostatní pole nebo na okraje stránky

Odstraňování polí

Vymazání údajů ze všech polí

Změny velikostí polí

Přidávání místních tipů k polím

Označení polí jako povinných

04.03.2022 7:12:59

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.