Vytváření formulářů

Postup vytvoření formuláře:

 1. V editoru PDF vytvořte nový dokument, nebo otevřete stávající.
  Viz také: Zobrazování dokumentů PDF
 2. Přepněte do režimu úprav kliknutím na možnost na hlavním panelu nástrojů. Tím se vyvolá nový panel nástrojů s nástroji umožňujícími přidávání různých typů interaktivních polí do formuláře.
  Pokud formulář již interaktivní pole obsahuje, jejich názvy se zobrazí ve formuláři. Pokud nechcete, aby se názvy polí zobrazovaly, klikněte kdekoli ve formuláři pravým tlačítkem myši a zrušte zaškrtnutí v políčku v místní nabídce vedle položky Zobrazit názvy polí. Případně klikněte na Zobrazit > Zobrazit názvy polí.



  V režimu úprav formulářů budou hlavní nástroje pro práci s PDF nedostupné.
 3. Přidávejte a upravujte pole formuláře podle potřeby a upravujte jejich polohu na stránce.
  Pole lze přemísťovat pouze v rámci aktuální stránky.
  Pokud chcete vidět pole formuláře ve stavu, v jakém se zobrazují uživateli, ukončete režim úprav formulářů.

  Můžete přidávat pole následujících typů:
 4. Ukončete režim úprav formulářů kliknutím na možnost na hlavním panelu nástrojů. Můžete také kliknout pravým tlačítkem myši kdekoli ve formuláři a zvolit možnost Ukončit editor formulářů v místní nabídce, případně stisknout klávesu Esc.
 5. Uložte formulář.
  Uložením formuláře jako dokument PDF (Soubor> Uložit jako> Dokument PDF...) uchováte interaktivní pole, a tak vám nebo dalším uživatelům bude po otevření souborů PDF umožněno vyplňovat formuláře. Po uložení formuláře v jiném formátu (např. Microsoft Word) nebudou jeho úpravy možné.

Pokud chcete vyplňovat formuláře PDF, ukončete režim úprav.

04.03.2022 7:12:59

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.