Pokud zpracováváte velké množství dokumentů s podobným rozvržením

Pokud zpracováváte velké množství dokumentů se stejným rozvržením (např. formuláře nebo dotazníky), analýza rozvržení každé stránky je časově velmi náročná. Chcete-li ušetřit čas, zanalyzujte pouze jeden dokument v sadě podobných dokumentů a zjištěné oblasti uložte jako šablony. Tuto šablonu pak můžete použít pro další dokumenty v sadě.

Vytvoření šablony oblasti:

  1. Otevřete obraz a nechte provést analýzu automaticky programem, nebo oblasti označte ručně.
  2. V nabídce Oblast klikněte na možnost Uložit šablonu oblasti… V dialogovém okně ukládání zadejte název šablony a klepněte na tlačítko Uložit.

Důležité! Chcete-li používat šablonu oblasti, je třeba skenovat všechny dokumenty v sadě se stejnou hodnotou rozlišení.

Použití šablony oblasti:

  1. V okně Stránky vyberte stránky, pro které chcete šablonu oblasti použít.
  2. V nabídce Oblast klikněte na možnost Načíst šablonu oblasti…
  3. V dialogovém okně Otevřít šablonu oblasti vyberte požadovanou šablonu oblasti (soubory šablony plochy mají příponu *.blk).
  4. Ve stejném dialogovém okně vedle pole Použít na, vyberte položku Zvolené stránky a použijte šablonu na vybrané stránky.

Poznámka: Pokud chcete šablonu použít na všechny stránky aktuálního dokumentu aplikace ABBYY FineReader, vyberte položku Všechny stránky.

  1. Klikněte na tlačítko Otevřít.

14.01.2020 17:26:18

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.