Automatizované úlohy

(Pouze u aplikace ABBYY FineReader Corporate)

V aplikaci ABBYY FineReader lze při zpracování dokumentů používat integrované a vlastní automatizované úlohy. Úlohy můžete organizovat v dialogovém okně Správce úloh….

  • Chcete-li otevřít Správce úloh, zvolte položku Nástroje > Správce úloh…, nebo stiskněte Ctrl+T.

Panel nástrojů v horní části Správce úloh obsahuje tlačítka pro vytváření, změny, kopírování, odstraňování, import a export úloh.

Chcete-li zpracovat dokument s využitím určité automatizované úlohy, spusťte tuto úlohu v kartě Mé úlohy okna Úloha.

Viz také:

14.01.2020 17:26:18

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.