Uložení výsledků rozpoznávání

Výsledky rozpoznávání lze ukládat do jednoho souboru, odesílat do jiné aplikace, kopírovat do schránky nebo odesílat e-mailem. Výsledky OCR můžete také odesílat na server Kindle.com, kde budou převedeny do formátu Kindle a budou zpřístupněny pro stažení čtečky Kindle. Můžete uložit buď celý dokument, anebo pouze vybrané stránky.

Důležité! Před kliknutím na tlačítko Uložit zkontrolujte, zda jste vybrali správné možnosti uložení.

Uložení rozpoznaného textu:

 1. V hlavním panelu nástrojů zvolte režim ukládání rozvržení dokumentu z rozevíracího seznamu Rozvržení dokumentu.

Poznámka: Dostupné formáty jsou uvedeny pod jednotlivými režimy.

Režimy uložení formátu:

 1. Přesná kopie

Slouží k vytvoření dokumentu s formátováním odpovídajícím originálu.

Doporučeno pro dokumenty se složitým formátováním, např. pro reklamní brožury. Nezapomeňte však, že tato možnost omezuje schopnost provádět změny v textu a formát výstupního dokumentu.

 1. Upravitelná kopie

Slouží k vytvoření dokumentu, v němž se formátování může od originálu nepatrně lišit. Dokumenty vytvořené v tomto režimu se snadno upravují.

 1. Formátovaný text

Zachovává typy písma, velikosti písma a odstavce, ale nezachovává přesné umístění objektů na stránce ani řádkování. Výsledný text bude zarovnán vlevo. Texty v písmech psaných zprava doleva budou zarovnány vpravo.

Poznámka: Svislý text bude v tomto režimu změněn na vodorovný.

 1. Prostý text

Tento režim nezachovává formátování textu.

 1. Flexibilní rozvržení

Vytvoří HTML dokument s pozicemi objektů odpovídajícím originálu tak, jak je to technicky možné.

 1. V kartě Uložit dialogového okna Možnosti vyberte požadované možnosti ukládání a klikněte na OK.
 2. Klikněte na šipku napravo od tlačítka Uložit na hlavním panelu nástrojů a vyberte vhodnou možnost, nebo použijte příkazy v nabídce Soubor.

Poznámka: Aplikace ABBYY FineReader umožňuje ukládání stránek jako obrázků. Podrobné informace naleznete v části Ukládání obrazu strany.

Podporované aplikace:

 • Microsoft Word 2003 (11.0), 2007 (12.0), 2010 (14.0) a 2013 (15.0)
 • Microsoft Excel 2003 (11.0), 2007 (12.0), 2010 (14.0) a 2013 (15.0)
 • Microsoft PowerPoint 2003 (11.0) (s balíčkem Microsoft Office Compatibility Pack pro formáty souborů Word, Excel a PowerPoint), 2007 (12.0), 2010 (14.0) a 2013 (15.0)
 • Apache OpenOffice Writer 3.4, 4.0
 • Corel WordPerfect X5, X6
 • Adobe Acrobat/Reader (verze 8.0 a vyšší).

Poznámka: V zájmu zajištění co nejlepší kompatibility mezi aplikací ABBYY FineReader a výše uvedenými aplikacemi zkontrolujte, zda máte nainstalovány nejnovější aktualizace těchto aplikací.

Viz také

1/14/2020 5:26:18 PM

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.