Rozpoznávání dokumentů

Aplikace ABBYY FineReader používá k převádění dokumentů na upravovatelný text technologii OCR (optické rozpoznávání znaků). Před rozpoznáváním OCR program analyzuje strukturu celého dokumentu a zjistí oblasti, které obsahují text, čárové kódy, obrázky a tabulky. Kvalitu rozpoznávání OCR lze zvýšit volbou správného jazyka dokumentu, čtecího režimu a typu tisku před rozpoznáváním.

Dokumenty aplikace ABBYY FineReader jsou ve výchozím nastavení analyzovány automaticky. Pro automatické rozpoznávání jsou použita aktuální nastavení programu.

Tip: Automatickou analýzu a rozpoznávání OCR nově přidaných obrazů můžete zakázat v kartě Skenovat/Otevřít dialogového okna Možnosti (Nástroje> Možnosti…).

Proces OCR lze v některých případech spustit ručně. Pokud jste například zakázali automatické rozpoznávání, ruční výběr oblasti obrazu nebo jste změnili následující nastavení v dialogovém okně Možnosti (Nástroje > Možnosti…):

  • jazyk rozpoznávání na kartě Dokument
  • typ dokumentu na kartě Dokument
  • režim barev na kartě Dokument
  • možnosti rozpoznávání na kartě Číst
  • použité písmo na kartě Číst

Ruční spuštění rozpoznávání OCR:

  • Klikněte na tlačítko Načíst na hlavním panelu nástrojů, nebo
  • klikněte na položku Číst dokument v nabídce Dokument

Tip: Pro rozpoznávání zvolené oblasti nebo stránky použijte příslušné možnosti nabídek Stránka a Oblast, nebo použijte místní nabídku.

Viz také:

14.01.2020 17:26:18

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.