Ukládání tabulek

Aplikace ABBYY FineReader umožňuje ukládání tabulek ve formátech XLS, XLSX a CSV.

XLS a XLSX

Uložení textu ve formátu XLS nebo XLSX:

 • Klikněte na šipku vedle tlačítka Uložit v hlavním panelu nástrojů a poté klikněte na možnost Uložit jako sešit aplikace Microsoft Excel… nebo Uložit jako sešit aplikace Microsoft Excel 97-2003… Není-li v seznamu zobrazen formát, který potřebujete, klikněte na možnost Uložit v jiných formátech… a poté vyberte požadovaný formát z rozevíracího seznamu Uložit jako typ. Můžete také v nabídce Soubor kliknout na možnost Uložit dokument jako a poté na možnost Sešit aplikace Microsoft Excel 97-2003.

Tip: Další možnosti ukládání jsou k dispozici v dialogovém okně Možnosti: klikněte na položku Nástroje > Možnosti…, klikněte na kartu Uložit a poté klikněte na kartu XLSX.

K dispozici jsou následující možnosti:

Rozvržení dokumentu

Podle toho, k čemu zamýšlíte dokument použít, vyberte z tohoto rozevíracího seznamu jednu z následujících možností:

 1. Naformátovaný text

Zachová typy písma, velikosti písma a odstavce, ale nezachovává přesné umístění objektů na stránce ani řádkování. Získáte souvislý text zarovnaný vlevo (text vytištěný zprava doleva bude zarovnán vpravo).

Poznámka: Při volbě této možnosti bude jakýkoli svislý text zobrazen vodorovně.

 1. Nešifrovaný text

Nezachovává formátování textu.

Nastavení textu

 • Ignorovat text mimo tabulky

Uloží pouze tabulky, zbytek ignoruje.

 • Převést číselné hodnoty na čísla

V souboru XLS převede čísla do formátu "Čísla". Aplikace Microsoft Excel může v tomto formátu provádět v buňkách aritmetické operace.

 • Zachovat záhlaví a zápatí

Zachovává záhlaví a zápatí ve výstupním dokumentu.

 • Pro každou stránku vytvořit samostatný list (jen XLSX)

Zvolte tuto možnost, chcete-li ukládat stránky ze zdrojového dokumentu jako samostatné sešity.

Nastavení obrázků

Obrázky lze ukládat v dokumentech XLSX. Dokumenty, které obsahují velké množství obrázků, jsou nadměrně velké. Velkost souboru lze zredukovat kliknutím na požadovanou možnost rozevíracího seznamu ve skupině Nastavení obrázků.

Tip:

 • Chcete-li zadávat parametry kvality obrázků širšího rozsahu, zvolte Vlastní… a změňte nastavení v dialogovém okně Vlastní nastavení.
 • Pokud nechcete v rozpoznaném textu zachovat obrázky, ujistěte se, že možnost Zachovat obrázky (jen XLSX) není zaškrtnuta.

CSV

Uložení textu ve formátu CSV:

 • V nabídce Soubor klikněte na možnost Uložit dokument jako a poté klikněte na možnost Dokument CSV. Případně klikněte na šipku vedle tlačítka Uložit v hlavním panelu nástrojů a poté na možnost Uložit jako CSV. Není-li v seznamu zobrazen formát, který potřebujete, klikněte na možnost Uložit v jiných formátech… a poté vyberte požadovaný formát z rozevíracího seznamu Uložit jako typ.

Tip: Další možnosti ukládání jsou k dispozici v dialogovém okně Možnosti: vyberte položku Nástroje > Možnosti…, klikněte na kartu Uložit a poté klikněte na kartu CSV.

Možnosti uložení na této kartě jsou seskupeny do následujících kategorií:

Nastavení textu

 • Ignorovat text mimo tabulky

Uloží pouze tabulky, zbytek ignoruje.

 • Vložit znak konce stránky (#12) jako oddělovač stránek

Uloží původní uspořádání stránky.

 • Oddělovač pole

Vybere znak, který oddělí sloupce dat v souboru CSV.

Kódování

Aplikace ABBYY FineReader automaticky zjistí znakovou stránku. Chcete-li změnit znakovou stránku, vyberte požadovanou znakovou stránku z rozevíracího seznamu pod názvem Kódování.

14.01.2020 17:26:18

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.