Ukládání obrazu strany

Aplikace ABBYY FineReader umožňuje ukládání obrazů stránek včetně skenů.

Zvolte jeden nebo více obrazů:

  1. Stránky zvolte v okně Stránky.
  2. V nabídce Soubor klikněte na položku Uložit stránky jako obrázky…
  3. V následně otevřeném dialogovém okně zvolte diskovou jednotku a složku, do které chcete soubor uložit.
  4. Vyberte grafický formát, v němž chcete obraz uložit.

Důležité! Pokud chcete uložit více stránek do jediného souboru, zvolte formát TIF a vyberte možnost Uložit jako vícestránkový obrazový soubor.

Podrobnosti naleznete v části " Podporované formáty obrazu."

  1. Zadejte název souboru a klikněte na tlačítko Uložit.

Tip: Při ukládání lze zvolit formát obrazu a způsob komprese. Komprese obrazu umožňuje zmenšit velikost souboru. Způsoby používané pro kompresi obrazu se liší podle kompresního poměru a množství ztracených dat. Výběr způsobu komprese určují dva faktory: kvalita výsledného obrazu a velikost souboru.

Aplikace ABBYY FineReader umožňuje použití následujících způsobů komprese:

  • ZIP

Jde o bezztrátový způsob a používá se pro obrazy, které obsahují velké sekce jedné barvy. Tato metoda se využívá například pro snímky obrazovky a pro černobílé obrazy.

  • JPEG

Používá se pro obrazy ve stupních šedi nebo v barvě, například pro fotografie. Tento způsob nabízí velmi vysokou kompresi, má však za následek ztrátu dat a nižší kvalitu obrazu (rozmazané okraje a slabší paletu barev).

  • CCITT Group 4

Bez ztráty dat. Běžně se používá pro černobílé obrazy vytvořené v grafických programech nebo oskenované obrázky. Komprese CCITT Group 4 je široce používaným způsobem komprese, aplikovatelným téměř na všechny obrazy.

  • Zhuštěné bity (Packbits)

Bez ztráty dat. Používá se pro naskenované černobílé obrazy.

  • LZW

Bez ztráty dat. Používá se pro grafiku a obrázky ve stupních šedé.

Nastavení na kartě Uložit > PDF dialogového okna Možnosti (Nástroje > Možnosti) se používají při ukládání obrazů stran jako PDF typu "pouze obrázek".

14.01.2020 17:26:18

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.