Ukládání elektronických knih

Aplikace ABBYY FineReader umožňuje provádět skenování papírových knih a jejich převod do formátů EPUB, FB2 a DjVu. Výsledné elektronické knihy budete moci číst na tabletech, včetně iPadu a dalších přenosných zařízeních a nahrávat je na svůj účet služby Kindle.com.

Poznámka: Elektronickou knihu můžete také uložit ve formátu HTML. Podrobnosti naleznete v části "Uložení ve formátu HTML."

Ukládání ve formátu FB2 nebo EPUB

Postup uložení textu ve formátu FB2 nebo EPUB:

  • Klikněte na šipku vedle tlačítka Uložit v hlavním panelu nástrojů a poté klikněte na možnost Uložit jako FB2... nebo Uložit jako Electronic Publication (EPUB)…. Není-li v seznamu zobrazen formát, který potřebujete, klikněte na možnost Uložit v jiných formátech… a poté vyberte požadovaný formát z rozevíracího seznamu Uložit jako typ. Můžete také v nabídce Souborkliknout na možnost Uložit dokument jako a poté kliknout na FictionBook (FB2) nebo Electronic Publication (EPUB).

Další možnosti uložení můžete zvolit v kartě Uložit > FB2/EPUB dialogového okna Možnosti (Nástroje > Možnosti… > Uložit > FB2/EPUB).

Tato karta nabízí následující možnosti:

Nastavení obrázku

Pokud váš text obsahuje mnoho obrázků, výsledný soubor může být velmi velký. Kvalitu obrázků i velikost výsledného souboru lze snížit využitím možností v rozevíracím seznamu Nastavení obrázku.

Tip:

  • Pro specifikaci vlastního nastavení obrázků vyberte možnost Vlastní…. V dialogovém okně Vlastní nastavení konfigurujte nezbytná nastavení a klikněte na OK.
  • Pokud nechcete v rozpoznaném textu zachovat obrázky, ujistěte se, že možnost Zachovat obrázky není zaškrtnuta.

Rozvržení dokumentu

V závislosti na účelu, pro který hodláte elektronický dokument použít, vyberte jednu následujících možností:

  • Naformátovaný text

Zachová odstavce, nezachová však přesné umístění objektů a řádkování. Získáte souvislý text zarovnaný vlevo (text vytištěný zprava doleva bude zarovnán vpravo).

Poznámka: Při volbě této možnosti bude jakýkoli svislý text zobrazen vodorovně.

  • Nešifrovaný text

Nezachovává formátování textu.

Použít první stránku jako obálku

Volbou této možnosti umístíte první stránku dokumentu na obálku elektronické knihy.

Nastavení EPUB

Můžete vybrat verzi formátu EPUB, kterou chcete použít.

Při ukládání do formátu EPUB můžete dodatečně ukládat písma a velikosti písma volbou možnosti Uložit písmo a velikosti písma. Zvolte možnost Vložit písma a písma dokumentu budou použita ve výsledné elektronické knize.

Ukládání ve formátu DjVu

Pro uložení textu do formátu DjVu:

  • V nabídce Soubor klikněte na možnost Uložit dokument jako a poté klikněte na možnost Dokument DjVu. Případně klikněte na šipku vedle tlačítka Uložit v hlavním panelu nástrojů a poté na možnost Uložit jako DjVu. Není-li v seznamu zobrazen formát, který potřebujete, klikněte na možnost Uložit v jiných formátech… a poté vyberte požadovaný formát z rozevíracího seznamu Uložit jako typ.

Tip: Dodatečné možnosti ukládání můžete zvolit na kartě DjVu dialogového okna Možnosti (Nástroje > Možnosti… > Uložit > DjVu).

Tato karta nabízí následující možnosti:

Úsporný režim

V závislosti na účelu, pro který hodláte elektronický dokument použít, vyberte jednu z níže uvedených možností:

  • Text pod obrazem stránky

Tato možnost uloží obraz stránky a rozpoznaný text umístí v neviditelné vrstvě pod obrázkem. Takto získáte dokument formátu DjVu s možností vyhledávání, který vypadá téměř přesně stejně jako originál.

  • Pouze obraz stránky

Uloží obraz stránky. Výstupní dokument bude vypadat téměř shodně s originálem, v textu však nebude však možné vyhledávání.

Více vrstev

Formát DjVu používá speciální techniku komprese, která obraz stránky rozdělí do několika vrstev a na každou z nich aplikuje jinou metodu komprese. Ve výchozím nastavení aplikace ABBYY FineReader automaticky určí, je-li na stránce nutno použít vícevrstevnou kompresi. Chcete-li povolit nebo zakázat vícevrstevnou kompresi dokumentu, zvolte nebo zrušte volbu Automatická v rozevíracím seznamu Více vrstev.

Nastavení obrázku

Pokud váš text obsahuje mnoho obrázků, výsledný soubor může být velmi velký. Kvalitu obrázků i velikost výsledného souboru lze snížit využitím možností v rozevíracím seznamu Nastavení obrazů .

Tip: Pro specifikaci vlastního nastavení obrázků vyberte možnost Vlastní…. V dialogovém okně Vlastní nastavení proveďte nezbytná nastavení a klepněte na tlačítko OK.

1/14/2020 5:26:18 PM

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.