Úprava vlastností oblasti

Při provádění automatické analýzy dokumentu aplikace ABBYY FineReader zjistí na stránkách dokumentu různé typy oblastí (např. tabulky, obrázky, text nebo čárové kódy). Program také analyzuje strukturu dokumentu a identifikuje nadpisy a další prvky rozvržení, např. záhlaví a zápatí, obrázky a popisky diagramů atd.

Nesprávně definované vlastnosti můžete v některých oblastech Textu a Tabulek změnit ručně.

  1. V okně Obraz nebo Lupa zvolte oblast a nastavte její vlastnosti v podokně Vlastnosti oblasti v okně Obraz.

V podokně Vlastnosti oblasti můžete nastavit následující vlastnosti:

Poznámka:

  • Pro pohyb vlevo a vpravo v panelu vlastností použijte tlačítka /, pokud není okno Obraz pro zobrazení celého panelu vlastností dost široké.
  • Některé vlastnosti textu lze upravit s použitím místní nabídky, která se zobrazí po kliknutí pravým tlačítkem myši v oblasti Text.
  1. Po provedení nezbytných změn spusťte proces OCR znovu.

Další informace viz "Pokud oblasti nebyly rozpoznány správně."

14.01.2020 17:26:18

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.