Přizpůsobení pracovního prostoru

 • Nepoužívané panely lze dočasně skrýt. Pro skrytí / zobrazení panelů použijte možnosti nabídky Zobrazit nebo klávesové zkratky:
  • F5 pro okno Stránky
  • F6 pro okno Obrázek
  • F7 pro okna Obrázek a Text
  • F8 pro okno Text
  • Ctrl+F5 pro okno Lupa
 • Velikost okna lze změnit přetažením oddělovačů okna myší.
 • Změnit lze také polohu oken Stránky a Lupa. Použijte příkazy v nabídce Zobrazit nebo v místní nabídce okna.
 • Můžete také přizpůsobit způsob zobrazení varovných a chybových hlášení při běhu programu. Příkazem Zobrazit okno Upozornění v nabídce Zobrazit se zapínají a vypínají podokna upozornění a chyb.
 • Pro zobrazení nebo skrytí panelu Vlastnosti v okně Obrázek nebo Text klikněte kdekoli v okně a v místní nabídce klikněte na položku   Vlastnosti. Můžete také kliknout na tlačítka nebo ve spodní části těchto oken.
 • Některá nastavení okna lze přizpůsobit v kartě Zobrazit dialogového okna Možnosti.

Všechny stránky dokumentu se zobrazí v okně Stránky. K dispozici jsou dva režimy zobrazení: Chcete-li změnit aktuální zobrazení strany, proveďte jednu z následujících akcí:

 • V okně Stránky klikněte na tlačítko nebo na panelu nástrojů.
 • V nabídce Zobrazit klikněte na možnosti Okno stránek a poté klikněte buď na položku Miniatury, nebo Podrobnosti.
 • Pravým tlačítkem myši klikněte kdekoli v okně Stránky, poté klikněte na možnost Okno stránek... v místní nabídce a poté klikněte na položku Miniatury nebo Podrobnosti.
 • Klikněte na položku Nástroje > Možnosti… a otevře se dialogové okno Možnosti. Klikněte na kartu Zobrazit a poté klikněte na položku Miniatury nebo Podrobnosti pod Oknem stránek.

Stránku lze otevřít kliknutím na její miniaturu v okně Stránky (v režimu Miniatury), nebo dvojím kliknutím na její číslo (v režimu Podrobnosti). V okně Obrázek se pak zobrazí obraz stránky a v okně Text uvidíte výsledky rozpoznávání (pokud byl dokument rozpoznán).

Viz také:

1/14/2020 5:26:18 PM

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.