Dialogové okno Možnosti

V dialogovém okně Možnosti můžete zvolit možnosti zpracování dokumentu a přizpůsobit vzhled programu.

Důležité! Chcete-li otevřít dialogové okno Možnosti, klikněte na položku Nástroje > Možnosti…. Toto dialogové okno lze také otevřít kliknutím na tlačítko klíče na panelu nástrojů, kliknutím na panel nástrojů pravým tlačítkem myši a poté kliknutím na položku Možnosti..., nebo kliknutím na tlačítko Možnosti v dialogových oknech ukládání nebo otevírání.

Dialogové okno Možnosti obsahuje 6 karet, z nichž každá obsahuje specifická nastavení pro určité oblasti funkcí aplikace ABBYY FineReader.

Dokument

V této kartě lze zvolit:

Tato karta také zobrazuje cestu k aktuálnímu dokumentu aplikace ABBYY FineReader.

Skenovat/Otevřít

V této kartě lze povolit nebo zakázat automatické zpracování nově přidaných stránek. Je-li povoleno automatické zpracování, můžete zvolit možnosti obecného zpracování dokumentu a možnosti předběžného zpracování obrazu, které se mají použít při skenování a otevírání obrazů.

 • Číst obrazy stránek

Je-li tato možnost povolena, program automaticky rozpozná text.

 • Analyzovat obrazy stránek

Je-li tato možnost povolena, program automaticky nalezne oblasti a zjistí jejich typ.

 • Předběžně zpracovat obrazy stránek

Je-li tato možnost povolena, program automaticky předběžně zpracuje obrazy stránek. Můžete zadat, jaké nástroje se mají použít při předběžném zpracování.

V této kartě lze také zvolit ovladač skeneru a rozhraní pro skenování.

Podrobnosti viz "Možnosti skenování a otevírání," "Práce s jazyky se složitým písmem" a "Skenování papírových dokumentů."

Číst

V této kartě lze navolit možnosti rozpoznávání:

 • důkladné čtení nebo rychlé čtení
 • detekce strukturálních prvků (umožňuje vybrat, jaké prvky se mají zachovat při exportování výsledků do aplikace Microsoft Word)
 • Výuka (umožňuje požívání uživatelských vzorů při rozpoznávání textů)
 • Uživatelské vzory a jazyky
 • Písma (umožňuje volit písma, která budou použita v rozpoznaných textech)
 • Vyhledat čárové kódy

Podrobnosti viz "Možnosti OCR," "Pokud tištěný dokument obsahuje nestandardní písma."

Uložit

V této kartě lze zvolit výstupní formát, do něhož se mají výsledky rozpoznávání uložit. Podrobnosti viz "Ukládání výsledků OCR."

Zobrazit

V této kartě lze provádět následující:

 • přizpůsobit vzhled okna Stránky volbou mezi zobrazením Miniatury a Podrobnosti
 • přizpůsobit okno Text, kde se mohou znaky rozpoznané s nízkou důvěryhodností zvýraznit barvou podle vlastního výběru, skrýt/zobrazit netisknutelné znaky a zvolit, jaké písmo má být použito pro prostý text.
 • zvolit barvy a šířku okrajů obklopujících oblasti v okně Obrázek, barvu zvýraznění znaků rozpoznaných s nízkou důvěryhodností atd.

Podrobnosti viz "Pokud oblasti nebyly rozpoznány správně."

Pokročilé nastavení

V této kartě lze provádět následující:

 • zvolit možnosti ověřování pro znaky s nízkou důvěryhodností
 • specifikovat, zda mají být opraveny mezery před a za interpunkčními znaménky
 • zobrazit a upravit uživatelské slovníky
 • zadat, zda aplikace ABBYY FineReader má automaticky kontrolovat a instalovat aktualizace
 • změnit jazyk uživatelského rozhraní
 • zadat, zda má být při spuštění programu otevřen poslední dokument ABBYY FineReader
 • uveďte, zda chcete společnosti ABBYY odeslat anonymizované údaje o konfiguraci aplikace ABBYY FineReader 14 pro účely zlepšování softwaru.

Chcete-li se vrátit k výchozímu nastavení, klikněte na Obnovit výchozí... ve spodní části dialogového okna.

Podrobnosti viz "Co je dokument aplikace FineReader?," "Kontrola textů v okně Text" a "Pokud se programu nepodařilo některé znaky."

14.01.2020 17:26:18

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.