Skupinová práce v síti LAN

Aplikace ABBYY FineReader poskytuje nástroje a možnosti pro zpracovávání dokumentů ve spolupráci s dalšími uživateli prostřednictvím sítě. Několik uživatelů může sdílet stejné uživatelské jazyky a jejich slovníky.

Chcete-li uživatelské slovníky a jazyky zpřístupnit více uživatelům:

 1. Vytvořte/otevřete nějaký dokument aplikace ABBYY FineReader a pro dokument vyberte požadované možnosti skenování a OCR.
 2. Zadejte složku, v níž budou uživatelské slovníky uloženy. Tato složka by měla být přístupná všem síťovým uživatelům.

Poznámka: Ve výchozím nastavení jsou uživatelské slovníky uloženy ve složce %Userprofile%\AppData\Roaming\ABBYY\FineReader\12.00\UserDictionaries.

V případě, že máte počítač s operačním systémem Windows XP, výchozí cesta je %Userprofile%\Application Data\ABBYY\FineReader\12.00\UserDictionaries.

Jak zadat složku:

 1. V nabídce Nástroje klikněte na položku Možnosti… a chcete-li otevřít dialogové okno Možnosti klikněte na kartu Pokročilé nastavení, poté klikněte na tlačítko Uživatelské slovníky….
 2. V otevřeném dialogovém okně klikněte na položku Procházet… a vyberte složku.
 3. Své uživatelské vzory a jazyky uložte do souboru *.fbt:
  1. V nabídce Nástroje klikněte na položku Možnosti… a poté klikněte na kartu Číst v dialogovém okně Možnosti.
  2. Na záložce Uživatelské vzory a jazyky klikněte na tlačítko Uložit do souboru….
  3. V dialogovém okně Uložit možnosti zadejte název *.fbt souboru a složku, do níž má být soubor uložen. Tato složka by měla být přístupná všem síťovým uživatelům.
 4. Nyní mají ostatní uživatelé přístup k uživatelským jazykům a slovníkům. Aby je mohli využívat, musejí načíst soubor *.fbt, který jste vytvořili v kroku 3 a zadat cestu ke složce s vlastními slovníky, které jste vytvořili v kroku 2.

Důležité! Aby uživatelé měli přístup k uživatelským slovníkům, vzorům a jazykům, musí mít oprávnění pro čtení a zápis pro složky, v nichž jsou uloženy.

Chcete-li zobrazit seznam dostupných uživatelských jazyků, otevřete dialogové okno Jazykový editor kliknutím na položku Jazykový editor… v nabídce Nástroje. Jazyky jsou uvedeny pod Uživatelské jazyky.

Je-li uživatelský jazyk používán více uživateli, platí pro něj přístup "jen pro čtení" a uživatelé nebudou moci měnit jeho vlastnosti. Slova lze však přidávat do uživatelského slovníku a odstraňovat z něj.

Je-li nějaký slovník upravován některým z uživatelů, je ostatním uživatelům dostupný pouze ve formě "jen pro čtení", což znamená, že jej uživatelé mohou používat k provádění OCR a ke kontrole pravopisu, nemohou však přidávat ani odebírat slova.

Všechny změny, provedené uživatelem v uživatelském slovníku, budou dostupné všem uživatelům, kteří zvolili složku, v níž je tento slovník uložen. Změny se u uživatelů projeví až po restartu aplikace ABBYY FineReader.

14.01.2020 17:26:18

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.