Klávesové zkratky

ABBYY FineReader 12 nabízí následující klávesové zkratky pro většinu běžně používaných příkazů. Můžete si vytvořit i vlastní klávesové zkratky.

Postup vytvoření zkratky:

  1. V nabídce Nástroje klikněte na položku Přizpůsobit…. Otevře se dialogové okno Upravit nástrojové lišty a klávesové zkratky.
  2. Na kartě Klávesové zkratky vyberte v poli Kategorie požadovanou kategorii.
  3. V poli Příkazy vyberte příkaz, pro který chcete vytvořit klávesovou zkratku nebo jehož zkratku chcete změnit.
  4. Klikněte do pole Stisknout novou klávesovou zkratku a poté na klávesnici stiskněte klávesy, které chcete používat jako zkratku vybraného příkazu.
  5. Klikněte na Přiřadit. Zadané zkratky budou přidány do okna Aktuální klávesová zkratka.
  6. Změny uložíte kliknutím na tlačítko OK.
  7. Pro návrat k přednastaveným hodnotám klávesových zkratek klikněte na tlačítko Obnovit (pro zvolenou kategorii příkazu) nebo Obnovit vše (pro všechny klávesové zkratky).
Nabídka Soubor
Příkaz Klávesové zkratky
Skenovat stránky… Ctrl+K
Otevřít soubor PDF nebo obrázek… Ctrl+O
Nový dokument aplikace FineReader Ctrl+N
Otevřít dokument aplikace FineReader… Ctrl+Shift+N
Uložit dokument jako Ctrl+S
Uložit stránky jako obrázky… Ctrl+Alt+S
Odeslat dokument e-mailem Ctrl+M
Odeslat obrazy e-mailem Ctrl+Alt+M
Vytisknout text Ctrl+P
Vytisknout obraz Ctrl+Alt+P

Nahoru

Nabídka Upravit
Příkaz Klávesové zkratky
Zpět Ctrl+Z
Udělat znovu Ctrl+Enter
Vyjmout Ctrl+X
Kopírovat

Ctrl+C

Ctrl+Insert

Vložit

Ctrl+V

Shift+Insert

Vymazat Odstranit
Vybrat vše Ctrl+A
Najít… Ctrl+F
Najít další F3
Nahradit… Ctrl+H

Nahoru

Zobrazit nabídku
Příkaz Klávesové zkratky
Zobrazit okno Stránky F5
Zobrazit jen okno Obraz F6
Zobrazit okna Obraz a Text F7
Zobrazit jen okno Text F8
Zobrazit okno Lupa Ctrl+F5
Další okno Ctrl+Tab
Předchozí okno Ctrl+Shift+Tab

Nahoru

Nabídka Dokument
Příkaz Klávesové zkratky
Číst dokument Ctrl+Shift+R
Analyzovat dokument Ctrl+Shift+E
Přejít na další stránku

Alt+Šipka dolů

Page Up

Přejít na předchozí stránku

Alt+Šipka nahoru

Page Down

Přejít na stranu… Ctrl+G
Zavřít aktuální stránku Ctrl+F4

Nahoru

Nabídka Stránka
Příkaz Klávesové zkratky
Číst stránku Ctrl+R
Analyzovat stránku Ctrl+E
Upravit obraz… Ctrl+Shift+C
Odstranit všechny oblasti a text Ctrl+Delete
Odstranit Text Ctrl+Shift+Delete
Vlastnosti stránky… Alt+Enter

Nahoru

Nabídka oblasti

Příkaz Klávesové zkratky
Přečíst oblast Ctrl+Shift+B
Změnit typ oblasti na Text Ctrl+2
Změnit typ oblasti na Tabulka Ctrl+3
Změnit typ oblasti na Obrázek Ctrl+4
Změnit typ oblasti na Obrázek na pozadí Ctrl+6
Změnit typ oblasti na Čárový kód Ctrl+5
Změnit typ oblasti na Oblast rozpoznávání Ctrl+1

Nahoru

Nabídka Nástroje
Příkaz Klávesové zkratky
Správce úloh… Ctrl+T
Hot Folder… Ctrl+Shift+H
Zobrazit slovníky… Ctrl+Alt+D
Jazykový editor… Ctrl+Shift+L
Editor vzoru… Ctrl+Shift+A
Ověřování… Ctrl+F7
Další chyba Shift+F4
Předchozí chyba Shift+F5
Možnosti… Ctrl+Shift+O

Nahoru

Nabídka Nápověda
Příkaz Klávesové zkratky
Nápověda F1

Nahoru

Obecné
Příkaz Klávesové zkratky
Označit zvolenou část textu tučně Ctrl+B
Označit zvolenou část textu kurzívou Ctrl+I
Podtrhnout zvolenou část textu Ctrl+U
Přejít na buňku tabulky Šipkové klávesy
Přepnout do okna Stránky Alt+1
Přepnout do okna Obrázek Alt+2
Přepnout do okna Text Alt+3
Přepnout do okna Lupa Alt+4

Nahoru

14.01.2020 17:26:18

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.