ABBYY Hot Folder

(Pouze u aplikace ABBYY FineReader Corporate)

Aplikace ABBYY FineReader obsahuje nástroj ABBYY Hot Folder, což je plánovací agent, který umožňuje vybrat složku s obrazy a nastavit čas zpracování obrázků ve složce aplikací ABBYY FineReader. Můžete například naplánovat rozpoznávání obrazů přes noc.

Pro automatické zpracování obrazů vytvořte úlohu zpracování pro tuto složku a určete možnosti otevření obrazu, rozpoznávání OCR a uložení. Musíte také určit, jak často bude aplikace ABBYY FineReader kontrolovat dostupnost nových obrazů ve složce (v pravidelných intervalech nebo pouze jednou), a nastavit počáteční čas úlohy.

Důležité! V době, kdy má být úloha zahájena, musíte mít počítač zapnutý a musíte být přihlášeni.

Instalace a spuštění nástroje ABBYY Hot Folder

Ve výchozím nastavení se nástroj ABBYY Hot Folder nainstaluje na počítač spolu s aplikací ABBYY FineReader 12. Pokud během uživatelské instalace vyberete, že nástroj ABBYY Hot Folder nechcete instalovat, můžete jej nainstalovat podle následujících pokynů:

 1. V panelu nástrojů Windows klikněte na tlačítko Start a poté klikněte na Ovládací panely.
 2. Klikněte na položku Programy a funkce.

Poznámka: Používáte-li systém Windows XP, klikněte na Přidat nebo odebrat programy.

 1. V seznamu instalovaných programů vyberte položku ABBYY FineReader 12 a klikněte na tlačítko Změnit.
 2. V dialogovém okně Vlastní instalace vyberte položku ABBYY Hot Folder.
 3. Postupujte podle pokynů instalačního programu.

Spouštění ABBYY Hot Folder

Pro spuštění nástroje ABBYY Hot Folder existuje několik způsobů:

 • Klikněte na Start>Všechny programy>ABBYY FineReader 12 a poté klikněte na ABBYY Hot Folder nebo
 • V hlavním okně aplikace ABBYY FineReader 12 klikněte na Nástroje>Hot Folder… nebo
 • Klikněte dvakrát na ikonu nástroje ABBYY Hot Folder na panelu nástrojů systému Windows (tato ikona se zobrazí po nastavení alespoň jedné složky Hot Folder)

Při spuštění nástroje ABBYY Hot Folder se otevře jeho hlavní okno. Pomocí tlačítek na panelu nástrojů můžete nastavit, zkopírovat, odstranit nebo spustit úlohy zpracování složky. Pro každou složku můžete také zobrazit podrobnou zprávu.

Hlavní okno nástroje ABBYY Hot Folder zobrazuje seznam nastavených úloh. U každé úlohy se zobrazí úplná cesta k odpovídající složce Hot Folder, stejně jako aktuální stav a plánovaný čas zpracování.

Úlohy mohou mít následující stav:

Stav Popis
Spuštěno… Obrazy ve složce se nyní zpracovávají.
Plánováno Vybrali jste kontrolu dostupnosti obrazů ve složce Hot Folder pouze jednou při zahájení. Počáteční čas je označen ve sloupci Čas příštího spuštění.
Zastaveno Zpracování bylo zastaveno uživatelem.
Dokončeno Zpracování obrazů v této složce bylo dokončeno.
Chyba (viz protokol) Během zpracování obrazů v této složce došlo k chybě. Aplikace ABBYY FineReader úlohy zpracování nedokončila. Chcete-li zjistit příčinu chyby, vyberte složku a klikněte na tlačítko Zobrazit protokol na panelu nástrojů.

Uložit lze jakoukoliv úlohu pro budoucí potřebu:

 1. Klikněte na tlačítko na panelu nástrojů a vyberte možnost Exportovat…
 2. Zadejte název úlohy a cestu k ní.
 3. Klikněte na Uložit.

Načtení uložené úlohy:

 1. Klikněte na tlačítko na panelu nástrojů a pak na možnost Importovat…
 2. Vyberte požadovanou úlohu a klikněte na OK.

Vytvoření nové úlohy pro složku

 1. Klikněte na tlačítko Nová na panelu nástrojů ABBYY Hot Folder,
 2. V poli Název úlohy zadejte název vaší úlohy.
 3. V dialogovém okně Hot Folder zvolte, jak často se má úloha spouštět:
  • Spustit jednou (úloha bude spuštěna jednou v době, již stanovíte)
  • Opakující se (úloha bude spuštěna vícekrát)
 4. Zadejte složku nebo dokument, který obsahuje obrázky pro zpracování.
  • Soubor ze složky umožňuje zpracovat obrázky v místních a síťových složkách.
  • Soubor z FTP umožňuje zpracovat obrázky ve složkách na FTP serveru.

Jsou-li pro přístup k FTP složce vyžadovány uživatelské jméno a heslo, zadejte je do políček Uživatelské jméno a Heslo. Nejsou-li uživatelské jméno a heslo vyžadovány, zvolte možnost Anonymní uživatel.

 • Soubor z aplikace Outlook umožňuje zpracovat obrázky z vaší poštovní schránky.
 • Dokument aplikace ABBYY FineReader otevře obrázky uložené v dokumentu FineReader.

Více informací o barvách dokumentu viz "Vlastnosti dokumentů, které je nutno vzít v úvahu před rozpoznáváním OCR."

V nabídce Zdrojové soubory specifikujte, zda mají být zdrojové soubory zachovány, odstraněny nebo přesunuty.

 1. V kroku Analyzovat a číst nakonfigurujte možnosti analýzy dokumentu a rozpoznávání.
  • Z rozevíracího seznamu Jazyk dokumentu vyberte jazyk textů, které mají být rozpoznány.

Poznámka: Vybrat lze více než jeden jazyk.

 • V nabídce Nastavení zpracování dokumentů určete, zda má být dokument rozpoznán nebo analyzován nebo mají být obrazy jeho stránek předběžně zpracovány. V případě potřeby specifikujte další možnosti rozpoznávání a předběžného zpracování obrazu kliknutím na Možnosti rozpoznávání… a Možnosti předběžného zpracování….
 • Nepotřebujete-li zachovat původní barvy, můžete nastavit program, aby zpracovával obrázky v černobílém režimu. K tomu vyberte možnost Převést obrázky na černobílé z nabídky Barevný režim.
 • Určete, zda má program detekovat oblasti automaticky nebo pro ten účel použít šablonu oblasti.
 1. V rozevíracím seznamu Uložit a sdílet vyberte způsob ukládání dokumentů.
  • Z rozevíracího seznamu Uložit jako vyberte cílový formát.

Tip: Chcete-li určit další možnosti ukládání, klikněte na Možnosti….

 • V poli Složka určete složku, do které se mají dokumenty po zpracování ukládat.
 • V rozevíracím seznamu Výstup vyberte metodu ukládání:
  • Vytvořit pro každý soubor samostatný dokument (zachovává hierarchii složek) vytvoří samostatný dokument pro každý soubor
  • Vytvořit pro každou složku samostatný dokument (zachovává hierarchii složek) vytvoří jeden dokument pro všechny soubory v určité složce
  • Vytvořit jeden dokument pro všechny soubory vytvoří jeden dokument pro všechny soubory
 • V poli Název souboru zadejte název, který má být dokumentu po zpracování přidělen.

Tip: Můžete specifikovat více kroků ukládání pro uložení výsledků zpracování ve více formátech.

 1. Klikněte na OK.

Nakonfigurovaná úloha se zobrazí v hlavním okně nástroje ABBYY Hot Folder.

Poznámka. Soubory úloh jsou uložené ve složce %Userprofile%\AppData\Local\ABBYY\HotFolder\12.00. (V systému Microsoft Windows XP ve složce %Userprofile%\Local Settings\Application Data\ABBYY\HotFolder\12.00).

Důležité! V době zahájení úlohy musí být počítač zapnutý a musíte být přihlášeni.

Chcete-li zobrazit oznámení po každém dokončení úlohy, klikněte na .

Oznámení se zobrazí v okně nad panelem úloh systému Windows.

Změna vlastnosti úlohy

Vlastnosti stávající úlohy můžete upravit.

 1. Zastavte úlohu, jejíž vlastnosti chcete změnit.
 2. V panelu nástrojů ABBYY Hot Folder klikněte na tlačítko Změnit.
 3. Proveďte potřebné změny a klikněte na tlačítko OK.

Protokol zpracování

Obrazy ve složce Hotel Folder jsou zpracovávány podle vámi definovaného nastavení. Nástroj ABBYY Hot Folder ukládá podrobný protokol všech operací.

Soubor protokolu obsahuje následující informace:

 • název úlohy a její nastavení,
 • chyby a varování (pokud existují),
 • statistiky (počet zpracovaných stran, počet chyb a varování, počet nepřesně rozpoznaných znaků).

Jak povolit protokolování:

 • Na panelu nástrojů aplikace ABBYY Hot Folder klikněte na .

Protokol se uloží jako textový soubor do stejné složky, která obsahuje soubory s rozpoznaným textem.

Zobrazení protokolu:

 1. V hlavním okně nástroje ABBYY Hot Folder vyberte úlohu, kterou chcete prověřit.
 2. Klikněte na tlačítko Protokol na panelu nástrojů.

Poznámka: Chcete-li zobrazit informace o průběhu úlohy, umístěte myš na stav úlohy.

14.01.2020 17:26:18

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.