Úprava tabulek

Aplikace ABBYY FineReader umožňuje v okně Text upravovat rozpoznané tabulky. K dispozici jsou následující příkazy:

  • Sloučit buňky tabulky

Myší vyberte buňky tabulky, které se mají sloučit, a poté klikněte na možnost Sloučit buňky tabulky v nabídce Upravit.

  • Rozdělit buňky tabulky

Klikněte na buňku tabulky, kterou chcete rozdělit, a poté klikněte na možnost Rozdělit buňky tabulky v nabídce Upravit.

Důležité! Tento příkaz lze použít pouze na buňky tabulky, které byly dříve sloučeny.

  • Sloučit řádky tabulky

Myší vyberte řádky tabulky, které se mají sloučit, a poté zvolte možnost Sloučit řádky tabulky v nabídce Upravit.

  • Vymazat obsah buněk

Vyberte buňku nebo buňky, jejichž obsah chcete vymazat, a stiskněte klávesu Delete.

Poznámka: Ve výchozím nastavení nejsou nástroje pro úpravy tabulky v panelu nástrojů zobrazeny. Nástroje pro úpravy tabulky můžete přidávat do panelu nástrojů v dialogovém okně Upravit nástrojové lišty a klávesové zkratky (klikněte na položku Nástroje >Přizpůsobit… a otevře se dialogové okno).

Podrobné pokyny o tom, jak lze do nástrojových panelů přidávat tlačítka, jsou k dispozici v části "Panely nástrojů".

14.01.2020 17:26:18

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.