Kopírování obsahu z dokumentů

Aplikace ABBYY FineReader umožňuje kopírovat text, obrázky a tabulky z dokumentů a přenášet je do jiných aplikací. Můžete kopírovat obsah oskenovaných stránek a obrázků bez rozpoznávání celého dokumentu nebo jeho převodu do upravitelného formátu. Vybraná data se zkopírují do schránky a lze je poté vložit do jakékoli aplikace, která podporuje vkládání ze schránky.

V části "Přidávání obrázků bez zpracování" se popisuje způsob otevírání dokumentů v aplikaci ABBYY FineReader bez jejich rozpoznávání.

Kopírování obsahu:

  1. Použijte nástroj , , nebo v okně Obraz a vyberte část dokumentu, kterou chcete zkopírovat.
  2. Klikněte na tlačítko v místním panelu nástrojů nebo klikněte pravým tlačítkem myši na zvolenou oblast a poté klikněte na možnost Číst a kopírovat do schránky v místní nabídce.
  3. Vložte obsah do jiné aplikace.

Kopírování několika stránek:

  1. Na panelu Stránky vyberte stránky, které chcete zkopírovat.
  2. Pravým tlačítkem myši klikněte na vybrané stránky, klikněte na možnost Uložit vybrané stránky jako nebo Odeslat vybrané stránky do… v místní nabídce a poté zvolte aplikaci, do níž chcete stránky vložit.

1/14/2020 5:26:18 PM

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.